Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata doktorských prací

Související stránky

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

 • Světové požadavky na rozvoj profesní způsobilosti účetních
 • Mezinárodní vzdělávací standardy a jejich vliv na výuku ekonomických disciplín na středních a vysokých školách
 • Integrační tendence ve středoškolské, vysokoškolské a profesní výuce účetnictví
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Dvořáček Jiří, CSc.

 • Osobnost učitele, podmínky jeho úspěšnosti
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.

 • Podpora rozvoje informačních dovedností žáků v ekonomických oborech vzdělání
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků ekonomických oborů vzdělání
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)
 • Způsoby implementace výchovy k podnikavosti v ekonomickém vzdělávání

Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

 • Inovativní metody výuky ekonomických předmětů
 • Připravenost učitelů ekonomických předmětů pro využívání aktivních metod výuky
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

 • Vybrané problémy výuky odborného ekonomického jazyka v cizím jazyce
 • Nové didaktické přístupy k osvojení odborné terminologie v cizím jazyce
 • Frazeologismy v odborném cizojazyčném textu
 • Osvojování psaného odborného projevu v cizím jazyce
 • Úskalí mezijazykové interference při osvojování cizího odborného jazyka
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Trnka Jan, CSc.

 • Sociální komunikace v ekonomickém vzdělávání.
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)