1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vzorový studijní plán

Související stránky

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
Pedagogická psychologie 26 26/15
Pedagogika 26 26/15
Soudobá rétorika 14 14/5
Didaktická technika 14 14/5
Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
Didaktika podnikové ekonomiky 18 18/10
Didaktika účetnictví 18 18/10
Didaktika fiktivní firmy 14 14/10
Didaktika a výpočetní technika 14 14/10
Didaktická praxe -/10 -/10
Celkem 80 80/10 160/1001)

1) ve jmenovateli jsou uvedeny hodiny dálkového studia

Kurzy a jejich lektoři

1. SEMESTR

PED – Pedagogika (doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.)

DIT – didaktická a výpočetní technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.)

2. SEMESTR

DEP – Didaktika ekonomických předmětů (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.)

DE – Didaktika ekonomiky (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DÚ – Didaktika účetnictví (Ing. Kateřina Berková, Ph.D./Ing. Marie Fišerová, Ph.D.)

DFF – Didaktika fiktivní firmy a JA firem (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DIT – Didaktika a informační technologie (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

Studijní povinnosti

1. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů PED, PSY, RET, DIT:

  • v období: bude upřesněno

2. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů DEP, DE, DÚ, DFF, DIT:

  • v období 29. 5. – 30. 6. 2017 pro studenty, kteří započali studium v zimním semestru 2016/2017.

 

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečnou práci (2 svázané výtisky) je nutné odevzdat do 18. 12. 2017 (tento termín platí pro studenty, kteří započali studium v LS 2015/2016).

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí.

2. SEMESTR LS 2016/2017 (platí pro studenty, kteří započali studium v ZS 2016/2017)

datum
9:00 – 12:15 13:00-16:15
13.2.2017 DEP DEP DEP DEP
27.2.2017 DEP DEP DE DE
13.3.2017 DE DE DE DE
27.3.2017
3.4.2017 DFF DFF
10.4.2017 DFF DFF DFF DFF
15.5.2017 DIT DIT DIT DIT
29.5.2017 DIT DIT individuální konzultace

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově, přízemí č. 20 VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis studentů do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru se bude konat v pondělí 13. 2. 2017 v 9:00 v Nové budově přízemí č. 20. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

Studijní referentka pro DPS: Jarmila Petrůvovápetruv@vse.cz, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134

 

V Praze dne 17. 2. 2017

Ing. Alena Králová, Ph.D.
vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů (KDEP)
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze