Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka volitelných předmětů pro LS 2014/2015

Související stránky

Katedra didaktiky ekonomických předmětů vypisuje pro LS 2014/2015:

Volitelné předměty v bakalářském studiu:

Volitelné předměty v navazujícím magisterském studiu:

  • 1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement – studenti po absolvovování tohoto předmětu získají certifikát opravňující k výuce těchto předmětů. Předmět je určen také studentům neučitelských oborů. Více informací viz sylabus předmětu.