Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Konference Schola nova, quo vadis? 2017

Související stránky

Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomické univerzity v Bratislavě  2. ročník mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“.

Mezinárodní vědecká konference bude probíhat elektronickou formou a bude zaměřena na témata z oblasti pedagogiky a odborného vzdělávání.

Příspěvky zasílejte do 10. října 2017.

Konference je zcela zdrama a lze se jí zúčastnit zasláním příspěvku, který musí být v souladu se zaměřením konference.

Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:

„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR.

Sborník
Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku, který bude vydán a distribuován následně po konání
konference.
Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.