Konzultační hodiny

Jméno a příjmení E-mail Konzultační hodiny
Ing. Kateřina Berková, Ph.D.xberk13@vse.czÚterý 13:00 - 14:00; čtvrtek 8:00 - 9:00 s platností od 19.9.2017. V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě emailem k dispozici i v jiných časech./In case of need I am available after mutual agreement by email at other times too.
doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.dvoraji@vse.czV době výuky středa 12,30 - 13,30. V době zkouškového období a červenec - srpen konzultace po domluvě e-mailem. V zimním semestru v době výuky středa 12,30 - 13,30. Dne 14. 12. konzultace odpadají. Ve zkouškovém období ZS konzultace ve středu 12,30 - 13,30 (ne 1. a 8.2.)
Ing. Marie Fišerová, Ph.D.fiserova@vse.czV pondělí 25. 9. KH odpadají, náhrada po dohodě. Jinak: Pondělí 15:10 - 16:10 na č. 113 NB, (mimo červenec a srpen) / Monday 15:10 - 16:10, 113 NB(except in July and August). V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě emailem k dispozici i v jiných časech (i v červenci a srpnu) / In case of need I am available after mutual agreement by email at other times too (including July and August).V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě emailem k dispozici i v jiných časech (i v červenci a srpnu) / In case of need I am available after mutual agreement by email at other times too (including July and August).
Ing. Lenka Holečková, Ph.D.xholl15@vse.czČtvrtek 10.50 - 11.50, NB 113. Platí pro výukové období. Ve zkouškovém období po předchozím kontaktování emailem. Thursday 10.50 - 11.50, NB 113. Valid for the semester. In the examination period after previous email agreement.
Ing. Libor Klvaňaxklvl01@vse.cz
Mgr. Dana Kolářovákolard@vse.czLS 2015/2016: 10:15-11:00 hod. 16.5. PO 10:15-11:00 hod.
Ing. Alena Králová, Ph.D.kralova@vse.cz V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě emailem k dispozici i v jiných časech / In case of need I am available after mutual agreement by email at other times too. Konzultační hodiny dne 23.9.2015 se budou konat na č. 137 NB až od 18.00-19.00 hodin.
PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.krek03@vse.czČtvrtek 08:45-09:15 a 10:45-11:45. Z organizačních důvodů doporučuji ohlásit účast na konzultačních hodinách e-mailem.
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.krpp01@vse.czpondělí 15.30 - 16.15
Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.krpk00@vse.czV čase zkouškového období konzultační hodiny po dohodě mailem. Pondělí (mimo červen, červenec a srpen) / Monday (except in June, July and August) 10:00-11:00 Úterý (mimo červen, červenec a srpen) / Tuesday (except in June, July and August) 13:00-14:00 V případě potřeby jsem po vzájemné domluvě (telefonem či emailem) k dispozici i v jiných časech / In case of need I am available after mutual agreement (by phone or email) at other times too.
Ing. Tomáš Langer, Ph.D.xlant03@vse.czV LS 2015/2016 je možné sjednat vedle pravidelně vypsaných další konzultační hodiny po předchozí emailové domluvě. TL
Ing. Martina Nýčováxnycm01@vse.czDne 17.5 se konzultační hodiny ruší. V případě potřeby jsem k dispozici na e-mailu. Ve zkouškovém období jsou KH následující: 23.5. od 15:00 na SB104
prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.pavl02@vse.czSTŘEDA 12:30 - 13:30 po dohodě s posluchačem i v jiném termínu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarmila Petrůvovápetruv@vse.czÚřední hodiny: pondeli,streda od 8:30-11:30hod. 13:00-14:00hod. čtvrtek od 8:30-11:30hod.
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.trnka@vse.czkaždý čtvrtek 13,30-14,30h., č. 113 nb ve zk. období konzultaci třeba domluvit mailem: trnka@vse.cz
Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague