Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Obsah zkoušky

Související stránky

Obsah zkoušky rozšiřujícího studia pro učitele předmětu Písemná a elektronické komunikace je zaměřen na čtyři předměty v písemné a ústní formě.
Skládá se z následujících předmětů:

A. Písemné
1. Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (opisování předlohy)
2. Obchodní korespondence
3. Tabulka

4. Rozpočítávání textu

B. Ústní

Absolvent kurzu na základě úspěšné závěrečné zkoušky získá z Vysoké školy ekonomické v Praze podle § 60 zákona o vysokých školách osvědčení, které stvrzuje, že získal odborné a metodické znalosti k výuce příslušných předmětů.