Termíny státních zkoušek a obhajob

 

Státní zkouška z vedlejší specializace se koná v tomto termínu:

14. září 2017 od 9:00

 

Státní zkouška z hlavní specializace se koná v tomto termínu:

14. září 2017 od 13:00

 

 

Obhajoby diplomových prací a závěrečných prací DPS se konají v tomto termínu:

14. září 2017 od 9:00

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague