Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

26.1.2018 09:00 - VAT Fórum

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky

Související stránky

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Podmínkou pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro danou specializaci. Do státní zkoušky vstupují následující předměty:

1DP 419 nebo DEP419 Pedagogika
1DP 418 nebo DEP418 Pedagogická psychologie
1DP 505 nebo DEP505 Didaktika ekonomických předmětů

Okruhy ke SZZ jsou uvedeny v InSIS zde.

Nové pojetí státní zkoušky platí pro všechny plány na vedlejší specializaci (plán C, D i E). Formou ústní zkoušky student odpovídá na vylosované otázky.

Literatura

ISBN Název knihy Autoři Rok
Literatura je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZ

Místo přihlášení Datum přihlášení Termín
sekretariát katedry, místnost NB 138a bude upřesněno později