Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výsledky dotazníkového šetření 2017

Související stránky

Moderní vyučovací metody ve výuce ekonomických předmětů na vysokých školách a hodnocení absolventů středních škol

Tento pracovní materiál vznikl za podpory vědeckého projektu IGS VŠE F1/31/2015 „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“.

Tento pracovní materiál poskytuje souhrnné výsledky dotazníkového šetření, které pokrývají základní teze této dílčí výzkumné etapy realizované v roce 2017.

Tento pracovní materiál neprezentuje výsledky na bázi hlubší analýzy dat.

vysledky dotaznikoveho setreni 2017