Studijní opora pro prezenční a distanční studium

DEP022 Soudobá rétorika

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Nástin histroie rétoriky

Jazykolam

DEP416 Didaktická technika

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Přílohy ke kurzu viz kurz DEP 509 Didaktika a výpočetní technika.

DEP417 Didaktická praxe

Pokyny o průběhu a absolvování didaktické praxe posluchači obdrží.

DEP418 Pedagogická psychologie

Program

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Motivace ve výchově a vyučování

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Charakteristiky interakce dospělý – dítě

Psychologické aspekty výchovných prostředků

DEP419 Pedagogika

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Základní pedagogické pojmy

DEP505 Didaktika ekonomických předmětů

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

DEP506 Didaktika ekonomiky

Otázky ke zkoušce z Didaktiky ekonomiky

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

1.-příloha

2.-příloha

3.-příloha

4.-příloha

5.-příloha

6.-příloha

7.-příloha

8.-příloha

9.-příloha

10.-příloha

11.-příloha

12.-příloha

13.-příloha

14.-příloha

15.-příloha

DEP507 Didaktika účetnictví

Požadavky a obsah předmětu

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Vzorový účtový rozvrh 2016 (verze v PDF)

Vzorový účtový rozvrh 2016 (verze v Microsoft Office Excel)

DEP509 Didaktika a výpočetní technika

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Didaktika a výpočetní technika

Hodnotici arch_prezentace

Databazove systemy_Zdenek Bures

Didaktika informatiky_Rostislav Fojtik

Ekonomicky SW POHODA

Planovani vyucovaci jednotky

Ukazka kontrolniho hlaseni DPH

Ukazka skladnich karet zasob

DEP520 Didaktika fiktivní firmy

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Literatura ke studiu

Přílohy k distančnímu studiu

FF_1_formy-integrace_role_FF

FF_2_vyuka_ve_FF

FF_3_zalozeni_a_prace_ve_FF