Studijní opora pro prezenční a distanční studium

DEP022 Soudobá rétorika (1DP022 Soudobá rétorika)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Nástin histroie rétoriky

Jazykolam

1DP042 Didaktika písemné a elektronické komunikace

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Nabídka – PEK, DPS, VŠE

Životopis – PEK, DPS, VŠE

DEP416 Didaktická technika (1DP504 Moderní materiální didaktické prostředky)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

MDP_Rambousek

DEP417 Didaktická praxe (1DP564 Pedagogická praxe)

Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxi

Pokyny o průběhu a absolvování didaktické praxe posluchači obdrží.

DEP418 Pedagogická psychologie (1DP418 Pedagogická psychologie)

Program

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Motivace ve výchově a vyučování

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Charakteristiky interakce dospělý – dítě

Psychologické aspekty výchovných prostředků

DEP419 Pedagogika (1DP419 Pedagogika)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Základní pedagogické pojmy

DEP505 Didaktika ekonomických předmětů (1DP505 Didaktika ekonomických předmětů)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Vyukove metody a organizace vyucovani

DEP506 Didaktika ekonomiky (1DP501 Didaktika ekonomika)

Otázky ke zkoušce z Didaktiky ekonomiky

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

1.-příloha

2.-příloha

3.-příloha

4.-příloha

5.-příloha

6.-příloha

7.-příloha

8.-příloha

9.-příloha

10.-příloha

11.-příloha

12.-příloha

13.-příloha

14.-příloha

15.-příloha

DEP507 Didaktika účetnictví (1DP502 Didaktika účetnictví)

Požadavky a obsah předmětu

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Vzorový účtový rozvrh 2016 (verze v PDF)

Vzorový účtový rozvrh 2016 (verze v Microsoft Office Excel)

DEP509 Didaktika a výpočetní technika (1DP503 Didaktické praktikum s využitím moderních informačních technologií)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

Didaktika a výpočetní technika

Hodnotici arch_prezentace

Databazove systemy_Zdenek Bures

Didaktika informatiky_Rostislav Fojtik

Ekonomicky SW POHODA

Planovani vyucovaci jednotky

Ukazka kontrolniho hlaseni DPH

Ukazka skladnich karet zasob

Moderni_informacni_komunikacni_technologie_ve_vyuce_Kopecky, Szotkowski

MS_PowerPoint-moderni_prezentace_pro_potreby_vyuky_na_SS

DEP520 Didaktika fiktivní firmy (1DP520 Didaktika fiktivní firmy)

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Literatura ke studiu

Přílohy k distančnímu studiu

FF_1_formy-integrace_role_FF

FF_2_vyuka_ve_FF

FF_3_zalozeni_a_prace_ve_FF

1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement

Přílohy k prezenčnímu studiu

Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia.

Přílohy k distančnímu studiu

P1_JA

P2_JA

P3_Titan