Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Udělení čestného označení „Fakultní cvičná škola“ vybraným obchodním akademiím

udeleni_cestneho_oznaceniDne 21. 6. 2007 se konalo slavnostní setkání představitelů šesti pražských obchodních akademií s děkanem fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Petrem Dvořákem, Ph.D. Jako ocenění dlouholeté spolupráce těchto škol s katedrou didaktiky ekonomických předmětů při zabezpečování nezbytné pedagogické praxe studentů oboru učitelství ekonomických předmětů, předal děkan ředitelům jmenovací dekrety s udělením práva užívat čestné označení „Fakultní cvičná škola Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha“.

Právo užívat tohoto označení je vyhrazeno pouze školám dosahujícím vynikající vzdělávací výsledky, dlouhodobě spolupracujícím s fakultou, garantujícím kvalitní výuku ekonomických předmětů s uplatňováním moderních vyučovacích metod, forem a didaktických technických prostředků.

Setkání bylo spojeno s věcnou diskusí o ekonomickém vzdělávání na středních školách, o možnostech absolventů OA v pokračování ve studiu na vysokých školách, o podmínkách práce učitelů. Účastníci vyjádřili uspokojení z uděleného ocenění a shodli se na přínosu další vzájemné spolupráce.

Označení Fakultní cvičná škola získaly tyto školy:
1. Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše 12000 Praha 2, Resslova 8,

2. Českoslovanská akademie obchodní 12000 Praha 2, Resslova 5,

3. Obchodní akademie 130 00, Praha 3, Kubelíkova 37,

4. Obchodní akademie 120 00 Praha 2, Vinohradská 38,

5. Vyšší odborná škola a obchodní akademie 180 00 Praha 8, Kolárova 5/271,

6. Obchodní akademie 160 00 Praha 6, Krupkovo náměstí 4,

7. Obchodní akademie, Dušní, Praha 1,

8. Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10,

9. Obchodní akademie Hovorčovická, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3.