Účast na konferencích

Účast na konferencích za posledních 5 let

2016

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) ve Vídni

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 5. – 11. prosince 2016

10. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2016, Praha

20. listopadu 2016 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, doc. Ing. P. Krpálek, CSc.

1. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis? 2016, Praha

Konference byla pořádaná katedrou didaktiky ekonomických předmětů ve spolupráci s Katedou pedagogiky NHF Ekonomické univerzty v Bratislavě a Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. Součástí byl workshop pro učitele středních ekonomických škol Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů.

Datum konání: 7. listopadu 2016

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Bishkeku

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 10. – 15. září 2016

3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 24. srpna – 30. srpna 2016

Economics, Management, Finance and Social Attributtes of Economic System (EMFSA 2016) – International Scientific Conference, Dubrovnik

Konference se zúčastnili: doc. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD.

Datum konání: 22. června – 26. června 2016

13th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnily: PhDr. K. Krejčová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 2. – 3. června 2016

Worskhop CACTLE (Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship) v Taškentu

Workshopu se zúčastnila: Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 6. – 11. května 2016

2015

9. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2015, Praha 

V listopadu 2015 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se již tradičně řadí katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., doc. Ing. M. Rotport, CSc.

10. ročník mezinárodní vědecké konference „Nové trendy 2015 – New Trends 2015“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 12. – 13. listopadu 2015

2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, Albena, Bulgaria

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. A. Králová, Ph.D.

Datum konání: 26. srpna – 1. září 2015

12th International conference on Efficiency and Responsibility in Education, Prague

Konference se zúčastnila: PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

Datum konání: 4. – 5. června 2015

16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA, University of Economics, Prague

Konference se zúčastnil: Ing. T. Langer

Datum konání: 29. května 2015

5. ročník mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnila: Ing. K. Berková, Ph.D.

Termín konání: 25. – 29. května 2015

8th International Scientific Conference Rural Environment. Education. Personality (REEP) 2015, Jelgava, Latvia

Konference se zúčastnili: Ing. K. Krpálková, Krelová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Mgr. D. Kolářová

Datum konání: 15. – 16. května 2015

2014

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2014, Praha

V prosinci 2014 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE Praha.

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. L. Holečková.

14. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma Změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva

Konference se zúčastnily: Ing. A., Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 29. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Nové trendy 2014“, SVŠE Znojmo

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 13. – 14. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Inovácie v ekonomickom vzdelávaní“, katedra pedagogiky, NHF, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., prof. PhDr. L. Pavera, CSc., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. K. Krpálková Krelová, Ph.D.

Datum konání: 10. listopadu 2014

Mezinárodní vědecká konference „Integrace ekonomického vzdělávání“ pořádaná KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, zahraniční hosté z Wirschaftsuniversität ve Vídni, Institut für Wirtschaftspädagogik a katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 3. října 2014

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2014 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. M. Fišerová, Ph.D., Mgr. D. Kolářová, Mgr. K. Masaříková.

Termín konání: 26. – 30. května 2014

2013

13. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Rekodifikace civilního práva“

Konference se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D.

Datum konání: 23. listopadu 2013

Mezinárodní vědecká konference „Trendy v ekonomickém vzdělávání“ a workshop „Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání“ – KDEP, VŠE v Praze

S příspěvkem vystoupili prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Ing. Jana Fialová a zahraniční hosté z katedry pedagogiky NHF EU v Bratislavě.

Datum konání: 15. listopadu 2013

Workshop „Opening Congress“ ve Vídni listopad 2013

Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2013, Praha 

V říjnu 2013 se konala mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. L. Holečková.

Závěrečná konference ve Vídni v rámci projektu Tempus

Konference byla uskutečněna v září 2013. Zúčastnila se Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Závěrečná konference v Dušanbe v rámci projektu Tempus

Konference byla pořádána v září 2013. Zúčastnila se Ing. A. Králová, Ph.D.

Závěrečná konference v Barnaulu v rámci projektu Tempus

Konference proběhla v červnu 2013. Zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D. a Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Závěrečná konference v Nižným Novgorodě v rámci projektu Tempus „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan“

Konference se uskutečnila v květnu 2013 a zúčastnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting

Konference se zúčastnila: Ing. Jana Fialová

Datum konání: 31. května 2013

Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013 pořádaná akademickým sdružením MAGNANIMITAS Hradec Králové

Konference se zúčastnili: Ing. K. Berková, Ph.D. a Ing. L. Klvaňa

Termín konání: květen 2013

2012

Elektronická konference Evropské pedagogické fórum 2012 v Hradci Králové

Konference se zúčastnila: Ing. K. Krpálková Krelová, Ph.D.

Datum konání: 3. – 7. prosince 2012

Workshop v Nižným Novgorodě 26. – 28. 11. 2012

Workshopu se zúčastnily: Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

12. ročník Pedagogické konference katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze na téma „Nové požadavky na účetní výkazy v České republice“

Konference se zúčastnily: Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Datum konání: 24. listopadu 2012

Workshop „Řízená pedagogická praxe“

23. listopadu 2012 proběhl na VŠE v Praze workshop se zástupci fakultních cvičných škol v rámci projektu FRVŠ Inovace předmětu „Řízená pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství na Katedře didaktiky FFÚ VŠE v Praze.

Předmětem jednání bylo téma: „Optimalizace řízených pedagogických praxí na fakultních školách“.

S příspěvky vystoupili: doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. M. Fišerová, Ph.D.

Elektronická mezinárodní vědecká konference Média a vzdělávání 2012, Praha

V říjnu 2012 se konal 6. ročník mezinárodní vědecké konference, mezi jejíž vědecké garanty se řadí také katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Konference se zúčastnili: Ing. A. Králová, Ph.D., doc. Ing. P. Krpálek, CSc., Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. K. Berková, Ph.D., Ing. L. Holečková

Setkání učitelů fiktivních firem na Vysoké škole ekonomické v Praze

21. září 2012 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnilo setkání učitelů fiktivních firem, zástupců NÚV a MŠMT u příležitosti 20 let působení fiktivních firem v České republice.

Konference se zúčastnili Ing. A. Králová, Ph.D., doc. Ing. M. Rotport, CSc.

Mezinárodní kvalifikační a koordinační meeting v rámci projektu Tempus „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in Russland und Tadschikistan“ na VŠE v Praze

Ve dnech 8. – 14. července 2012 pořádala na VŠE v Praze katedra didaktiky ekonomických předmětů jako spoluřešitel (Ing. Alena Králová, Ph.D. a Ing. Marie Urbanová, Ph.D.) projektu Tempus meeting, jehož se zúčastnilo 65 členů z 18 institucí různých zemí: Rakouska, Německa, České republiky, Ruské federace, Tádžikistánu a Velké Británie.

Workshopy v rámci KPSŘ – Rozvoj pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE

Jednotlivé workshopy se konaly na VŠE v Praze. Zúčastnila se Ing. L. Holečková.

Datum konání: 4. – 7. června, 11. – 15. června, 20. června a 14. prosince 2012

The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting

Konference se zúčastnila: Ing. L. Holečková

Datum konání: 1. června 2012

Workshop v Petrohradě, Rusko

Zúčasnily se Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. M. Urbanová, Ph.D.

Datum konání: 23. – 27. května 2012

Workshop „Enabling Teachers for Entrepreneurship Education“, Ireland, Dublin

Workshopu se aktivně zúčasnily Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Krpálková, Ph.D.

Datum konání: 2. – 4. května 2012

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague