Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata bakalářských prací

Související stránky

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Nejčastější rétorické prostředky užívané při výuce ekonomických předmětů
 • Aktualizační prostředky užívané při výuce ekonomických předmětů v OA
 • Volné téma (na základě zájmu posluchače po předchozí konzultaci)

Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

 • Rozvoj informačních dovedností v ekonomickém vzdělávání
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku ekonomického učiva

Doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

 • Sociální a interkulturní komunikace se zaměřením na Evropu
 • Sociální  a interkulturní komunikace se zaměřením na Asii

Ing. Alena Králová, Ph.D.

 • Didaktická analýza vybraného učiva ekonomiky na středních školách
 • Metody a organizace práce vyučovacího procesu v předmětu ekonomika na středních školách

Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

 • Návrh systému dalšího vzdělávání v podnikové sféře
 • Využití moderní didaktické techniky ve výuce ekonomických předmětů
 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

 • Didaktická analýza vybraného učiva z prvního koncentrického okruhu v předmětu účetnictví pro obchodní akademie
 • Rozvoj kompetence k řešení problémů u žáků obchodních akademií – aplikace na vybrané učivo
 • Návrh didaktického portfolia k rozvoji účetního myšlení v prvním koncentrickém okruhu

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

 • Věcný a didaktický rozbor vybraného tematického celku 1. koncentrického okruhu v účetnictví na SŠ
 • Věcný a didaktický rozbor učiva o jednoduché daňové evidenci

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

 • Zdroje psychické zátěže ve vybraných ekonomických profesích
 • Motivace žáků ke studiu na obchodních akademiích
 • Prevence nežádoucího chování na obchodních akademiích
 • Prevence syndromu vyhoření u učitelů obchodních akademií

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

 • Blended-learning a mobilní aplikace ve výuce ekonomických předmětů
 • Learning Management Systems (LMS) ve výuce ekonomických předmětů
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomické teorie se zaměřením na případové studie
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z mezinárodního obchodu se zaměřením na případové studie

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje rétorických dovedností žáků středních škol
 • Využití komunikačních dovedností v anglickém jazyce v ekonomických předmětech
 • Volné téma (na základě zájmu posluchače po předchozí konzultaci)