Obhájené dizertační práce za posledních 5 let

Názvy obhájených disertačních prací za poslední 5 let Jméno   školitele
Možnosti implementace systému uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v ČR doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Využití problémového vyučování při výuce účetnictví na středních školách

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.

Analýza kvality výuky vyšší odborné školy a zvyšování její úrovně s důrazem na podnikatelské vzdělávání a myšlení v podmínkách Vyšší obchodní podnikatelské školy

prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Didaktická analýza soustavy učiva účetnictví pro OA

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Komparace výuky ekonomických předmětů na odborných ekonomických středních školách v České republice a Německu

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Způsoby implementace výchovy k podnikavosti v ekonomickém vzdělávání

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Překlad německého odborného textu ve vysokoškolské jazykové výuce

doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy

doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague