Vzorový studijní plán

Dvousemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem
Pedagogická psychologie 26 26/15
Pedagogika 26 26/15
Soudobá rétorika 14 14/5
Didaktická technika 14 14/5
Didaktika ekonomických předmětů 16 16/10
Didaktika podnikové ekonomiky 18 18/10
Didaktika účetnictví 18 18/10
Didaktika fiktivní firmy 14 14/10
Didaktika a výpočetní technika 14 14/10
Didaktická praxe -/10 -/10
Celkem 80 80/10 160/1001)

1) ve jmenovateli jsou uvedeny hodiny dálkového studia

Kurzy a jejich lektoři

1. SEMESTR

PED – Pedagogika (prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.)

PSY – Psychologie (PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.)

DIT – didaktická a výpočetní technika (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

RET – Sociální komunikace a rétorika (doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.)

2. SEMESTR

DEP – Didaktika ekonomických předmětů (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.)

DE – Didaktika ekonomiky (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DÚ – Didaktika účetnictví (Ing. Marie Fišerová, Ph.D.)

DFF – Didaktika fiktivní firmy a JA firem (doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

DIT – Didaktika a informační technologie (Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.)

Studijní povinnosti

1. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů PED, PSY, RET, DIT:

2. SEMESTR

Složení zkoušky z předmětů DEP, DE, DÚ, DFF, DIT:

 

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích.

Časový plán výuky v jednotlivých semestrech

Výuka bude probíhat vždy v pondělí.

1. SEMESTR ZS 2017/2018 

datum
9:00 – 10:20 10:30 – 11:50 11:55 – 13:15 13:40 – 15:00 15:05 – 16:25
2.10.2017 RET RET PSY PED PED
16.10.2017 PSY PSY PSY PED PED
30.10.2017 PSY PSY PED PED PED
13.11.2017 PSY PSY RET PED PED
27.11.2017 PSY PSY RET PED PED
11.12.2017 PSY PSY RET PED PED
8.1.2018 DIT DIT RET RET RET
22.1.2018 DIT DIT DIT DIT DIT

2. SEMESTR LS 2017/2018

datum 9:00 – 12:15 13:00 – 16:15
19.2.2018 DEP DEP DEP DEP
5.3.2018 DEP DEP DE DE
19.3.2018 DE DE DE DE
16.4.2018 DU DU DU DU
30.4.2018 DU DU DFF DFF
14.5.2018 DFF DFF DFF DFF
28.5.2018 DIT DIT DIT DIT
11.6.2018 DIT DIT individuální konzultace

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná v Nové budově, přízemí č. 20 VŠE Praha 3, nám. W. Churchilla 4.

Zápis studentů do 2. semestru a zahájení výuky 2. semestru se bude konat v pondělí 19. 2. 2018 v 9:00 v Nové budově přízemí č. 20. (Již nebudou zasílány pozvánky k zahájení a zápisu).

Kontakt

Garant pro DPS: doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

Studijní referentka pro DPS: Jarmila Petrůvovápetruv@vse.cz, tel. 224 095 123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 138A NB)
pondělí  8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.
středa   8:30 – 11:30 hod. a 13:00 – 15:00 hod.

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 134

 

V Praze dne 1. 2. 2018

Ing. Alena Králová, Ph.D.
vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů (KDEP)
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague