Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka volitelných předmětů pro LS 2014/2015

Související stránky

Katedra didaktiky ekonomických předmětů vypisuje pro LS 2014/2015:

Volitelné předměty v bakalářském studiu:

Volitelné předměty v navazujícím magisterském studiu:

  • 1DP521 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement – studenti po absolvovování tohoto předmětu získají certifikát opravňující k výuce těchto předmětů. Předmět je určen také studentům neučitelských oborů. Více informací viz sylabus předmětu.