Konference Schola nova, quo vadis? 2017

Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze pořádá ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave  2. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?

Mezinárodní vědecká konference bude probíhat elektronickou formou a bude zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání.

Příspěvky zasílejte do 10. října 2017.

Konference je zcela zdarma a lze se jí zúčastnit zasláním příspěvku, který musí být v souladu se zaměřením konference.

Konference je výstupem vědeckých projektů:

„Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“, reg. č. F1/31/2015 financovaného Interní grantovou agenturou Vysoké školy ekonomické v Praze (hlavní řešitel Ing. Kateřina Berková, Ph.D.);

„Modely projektového vyučovania v odborných ekonomických predmetoch“, reg. č. 022EU-4/2016 financovaného Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR (hlavní řešitel Ing. Ladislav Pasiar, PhD.).

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a budou publikovány ve sborníku, v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.

Pozvánka

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague