Kontakt

Organizační výbor konference – kontakty

PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA

Ing. Lukáš Volf

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Ing. Alena Králová, Ph.D.

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D. (tom.langer@centrum.cz)

 

tel.: 224 095 134 (Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE v Praze)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague