Pokyny pro autory

Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku, který bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.

Příspěvky zasílejte na adresy: tom.langer@centrum.cz, katarina.krelova@vse.cz.

Šablona příspěvku v českém jazyce je k dispozici zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague