Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkoušky

Související stránky

Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy

Podmínkou pro složení státní zkoušky je získánní všech kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem. Státní závěrečná zkouška se skladá ze dvou samostatných částí:

1. část Pedagogika s psychologií
1DP419 Pedagogika
1DP 418 Pedagogická psychologie

2. část Didaktika ekonomických předmětů
1DP 506 Didaktika ekonomiky s praxí
1DP 507 Didaktika účetnictví s praxí

Formou ústní zkoušky student odpovídá na vylosované otázky viz Státní závěrečná zkouška z Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

Aktualizované okruhy/otázky k 2. části SZZ z Didaktiky účetnictví naleznete zde.

Literatura

ISBN Název knihy Autoři Rok
Literatura je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZ

Místo přihlášení Datum přihlášení Termín
sekretariát katedry, místnost NB 138a
sekretariát katedry, místnost NB 138a