Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata diplomových prací

Související stránky

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Popis, analýza a návrhy optimalizace užívaných aktualizačních prostředků při výuce ekonomických předmětů
 • Elektronická média pomáhají při výuce ekonomických předmětů
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

 Doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.

 • Inovace stylů výuky v práci vyučujícího ekonomických předmětů
 • Integrace průřezového učiva do systému výuky v ekonomických oborech vzdělání
 • Implementace integrovaného ekonomického předmětu do školního kurikula
 • Uplatnění aktivizujících metod ve firemním a školním vzdělávání
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

Doc. PhDr. Trnka Jan, CSc.

 • Motivace žáků v předmětu … na OA.
 • Techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi /se zaměřením na OA/.
 • Únava při učení a její překonávání / se zaměřením na výchovně vzdělávací proces na střední škole/.

Ing. Alena Králová, Ph.D.

 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů.
 • Didaktické zpracování vybraného tematického celku v předmětu ekonomika vyučovaném na střední škole.
 • Didaktické zpracování vybraného tematického celku v předmětu ekonomika vyučovaném na vyšší odborné škole.
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného tématu vyučovaném v předmětu ekonomika na střední škole.
 • Finanční gramotnost ve výuce ekonomických předmětů.

Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

 • Rozvoj podnikatelských dovedností žáků středních škol
 • Návrh a experimentální ověření učební pomůcky v ekonomickém předmětu
 • Uplatnění absolventů OA na trhu práce
 • Využití moderních koncepcí výuky v ekonomických předmětech

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

 • Bloomova taxonomie v kognitivním rozvoji studentů s důrazem na účetní myšlení
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z účetnictví na obchodních akademiích
 • Návrh zařazení tématu IFRS v účetnictví pro obchodní akademie
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje sociálních dovedností při výuce ekonomických předmětů
 • Zprostředkované učení a jeho využití při výuce ekonomických předmětů

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

 • Blended-learning a mobilní aplikace ve výuce ekonomických předmětů a jejich experimentální ověření
 • Učební styly a využití Learning Management Systems (LMS) ve výuce ekonomických předmětů
 • Tvorba elektronické studijní opory v LMS Moodle k vybranému tematickému celku z ekonomických předmětů a její experimentální ověření
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomické teorie se zaměřením na případové studie a experimentální ověření
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z mezinárodního obchodu se zaměřením na případové studie a experimentální ověření

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

 • Návrh a experimentální ověření zařazení rétorických dovedností do vybraného ekonomického předmětu
 • Přínosy realizace zvolené aktivizující metody v ekonomických předmětech
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)