Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Metodický materiál k implementaci IFRS do sekundárního vzdělávání, 2. vydání

Související stránky

Katedra didaktiky ekonomických předmětů řešila v letech 2013 – 2014 výzkumný úkol, kterým bylo navrhnout způsoby pro zkvalitnění výuky účetnictví na středních školách. Katedra reagovala na současný stav výuky účetnictví a také na požadavek RVP vyučovat mezinárodní účetní standardy IFRS zejména na obchodních akademiích. Jedním z praktických přínosů projektu je vytvoření metodického materiálu k výuce IFRS v předmětu účetnictví, který byl v roce 2014 aktualizován a rozšířen. Návrh učiva byl ověřen na pilotních školách.

Druhé, rozíšřené vydání metodického materiálu obsahuje:titulni stranka

  • postupy a příklady podporující rozvoj účetního myšlení již od prvního roku studia účetnictví,
  • doporučení, jak si učivo o mezinárodních účetních standardech začlenit do vzdělávacího programu školy,
  • formulované výsledky vzdělávání a rozpis učiva ve struktuře odpovídající požadavkům RVP,
  • základní přehled uspořádání učiva – v rovině lineárního a koncentrického uspořádání (klade důraz na koncentrické uspořádání),
  • věcný rozbor učiva, který je rozložen do třetího a čtvrtého ročníku OA, včetně přiřazení doporučené časové dotace,
  • celou kapitolu věnovanou účetním výkazům z pohledu české účetní legislativy a pravidel IFRS.

Publikaci lze zakoupit prostřednictvím e-shopu http://www.librix.eu/cz/books/.