Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní vědecká konference Trendy v ekonomickém vzdělávání

Související stránky

 

Dne 15. listopadu 2013 uspořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Trendy v ekonomickém vzdělávání“ u příležitosti 60. výročí od jejího založení. Témata byla zvolena s ohledem na současný vývoj vzdělávacích systémů v Evropské unii i mimo ni, který je charakteristický změnou stylu života, rodiny, způsobem uvažování dospělých i dospívající mládeže. Hlavním cílem konference byla diskuse nad připravovanou strategií vzdělávací politiky v České a Slovenské republice. P1050338

Na uvedenou problematiku navazoval workshop „Implementace IFRS do sekundárního vzdělávání“, který seznámil účastníky s hlavními cíli a otázkami výzkumného projektu s názvem „Zkvalitňování prostupnosti sekunádrního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“ financovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze. Na jeho řešení se podílí hlavní řešitelka Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dále Ing. Marie Fišerová, Ph.D. a dvě doktorandky Ing. Lenka Holečková a Ing. Jana Fialová. Cílem workshopu bylo představit návrh výuky mezinárodních standardů IFRS v sekundárním vzdělávání a doporučení pro zkvalitnění přípravy zejména absolventům obchodních akademií pro jejich další studium na vysokých školách v oblasti účetnictví.

foto4