Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodní vědecká konference Integrace ekonomického vzdělávání

Související stránky

Dne 3. října 2014 uspořádala katedra didaktiky ekonomických předmětů mezinárodní vědeckou konferenci na téma „Integrace ekonomického vzdělávání“ při příležitosti ukončení dvouletého výzkumného projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze, který nese název „Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“.

Téma konference bylo zvoleno v užším vztahu k výzkumnému úkolu, kterým bylo implementovat do sekundárního vzdělávání problematiku IFRS a zároveň ověřit adekvátnost vybraného učiva v přímé výuce na pilotních obchodních akademiích. Cílem konference bylo poukázat na obecnější, ale klíčové otázky související se zkvalitněním výuky ekonomických předmětů v sekundárním a terciárním vzdělávání cestou integrace a systematizace poznatků do uceleného systému učiva bez jeho izolovaného předkládání.

Návštěvou nás poctili zahraniční hosté z Wirschaftsuniversität ve Vídni, Institut für Wirtschaftspädagogik a z katedry pedagogiky Ekonomické univerzity v Bratislavě. Hovořilo se také o rakouském vzdělávacím systému se zaměřením na odborné vzdělávání, s příspěvkem vystoupila Prof. Dr. Bettina Fuhrmann. O trendech v oblasti integrace na Slovensku pojednali zástupci katedry pedagogiky EU v Bratislavě.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA