Profil katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťuje studium oboru učitelství již od počátku existence VŠE v roce 1953. O toto studium byl vždy velký zájem. Jeho předností je, že umožňuje kvalifikovaně sloučit exaktní ekonomické studium s humanisticky zaměřeným studiem pedagogiky a psychologie a získat tak zároveň dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a současně pedagogickou.
Absolventi oboru působí jako učitelé odborných ekonomických předmětů na středních školách, jako ředitelé, učitelé vyšších odborných škol, mnozí úspěšně vyučují i na vysokých školách, působí rovněž ve výzkumu a veřejné správě.
Předností studia učitelství na této katedře je její příslušnost k fakultě financí a účetnictví, která oboru zajišťuje kvalitní odborné zázemí (účetnictví a ekonomika je klíčovým vyučovacím předmětem na obchodních akademiích).
Učitelství lze v současnosti studovat následujícími způsoby:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague