Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ohlédnutí za konferencí „Schola nova, quo vadis?“

Související stránky

Dne 7. listopadu 2016 proběhla v prostorách VŠE v Praze mezinárodní vědecká konference „Schola nova, quo vadis?“, kterou pořádala Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze společně s Katedrou pedagogiky NHF EU Bratislava a Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. Součástí konference byl workshop na téma „Využití aktivizujících metod a interaktivní tabule ve výuce ekonomických předmětů“.

Konference byla připravena k 25. výročí Fakulty financí a účetnictví VŠE a 55. výročí Katedry pedagogiky EU Bratislava a slavnostně zahájena děkanem FFÚ, doc. Ing. Ladislavem Mejzlíkem, Ph.D., a Ing. Alenou Královou, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky ekonomických předmětů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konference se zúčastnili zahraniční hosté z Katedry pedagogiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, se kterou Katedra didaktiky ekonomických předmětů již dlouhodobě úzce spolupracuje, a z Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, dále zástupci vysokého i středního školství.

Průběh konference byl medializován prostřednictvím dvou živých vstupů v Českém rozhlasu Plus, v rámci nichž proběhl rozhovor s Ing. Alenou Královou, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky ekonomických předmětů a s doc. Ing. Pavlem Krpálkem, CSc., prorektorem pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace VŠO v Praze, o.p.s.

Téma konference „Schola nova, quo vadis?“ bylo zvoleno z důvodu diseminace trendů ve školství, a to v oblastech evaluace kvality ekonomického vzdělávání a jeho modernizace prostřednictvím moderních vyučovacích metod podporujících aktivní učení, myšlení a kreativitu studentů. Prezentovány byly příspěvky zaměřené na moderní organizační formy vyučování, jako je projektové vyučování, a organizační práci učitele v podmínkách středního a vysokého školství s důrazem na konkrétní vzdělávací obsah ekonomických předmětů. Hovořilo se také o zvládnutí trémy jako předpokladu pro úspěšné prezentování projektu.

Workshop představil interaktivní tabuli v kontextu využití této techniky při výuce ekonomických předmětů na středních i vysokých školách. Dále případovou studii jako metodu, která umožňuje rozvíjet nejenom nižší poznávací schopnosti, ale dokáže u studentů rozvíjet také kreativního ducha. Vystupující seznámili publikum s různými didaktickými ekonomickými hrami.

V závěru workshopu byla představena metodická podpora ucitelstvi.vse.cz určená učitelům ekonomických předmětů a studentům VŠE oboru učitelství v prostředí Moodle, vytvořená Katedrou didaktiky ekonomických předmětů VŠE. Tato podpora poskytuje učitelům a studentům metodické podklady pro jejich práci, se kterými mohou ihned odcházet do výuky, avíza na nové materiály a články a v neposlední řadě budou uživatelé moci používat mobilní aplikaci Moodle (android, ios) k tomu, aby měli metodické materiály kdykoli po ruce.

 

Fotogalerie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA