Profil oboru

Obsah oboru

V tomto oborovém zaměření získává absolvent znalosti ekonomických předmětů v rozsahu standardního bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE, dále základů psychologie, obecné i speciální pedagogiky a základní znalosti didaktik ekonomických předmětů potřebných pro budoucí pedagogickou praxi.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského pedagogického studia je kvalifikován k lektorské činnosti pro učitele praktického vyučování jako učitel grafických předmětů („Písemná a elektronická komunikace“), může provádět asistentskou práci v prakticky orientovaných ekonomických předmětech („Práce ve fiktivní firmě“, „Aplikovaná ekonomie“ apod.), a lektorskou činnost ve všech formách podnikového firemního a agenturního vzdělávání. Absolvent může dále působit jako poradce žáků na ekonomických studijních oborech nebo jako poradce handicapovaných žáků. Úspěšní absolventi bakalářského studia získají nezbytné kompetence pro pokračování studia v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.