Státní doktorská zkouška

Okruhy ke státní doktorské zkoušce

Okruhy ke státní doktorské zkoušce ke stažení

Vybrané problémy psychologie

1. Teoretická a metodologická problematika psychologie

– teoretická východiska a principy

– základní metodologie

– diagnostická problematika a vybrané psychické procesy a bariéry.

2. Vývoj a utváření osobnosti

– obecné zákonitosti vývoje člověka

– činitelé vývoje osobnosti

– životní lidský cyklus

– psychologický obraz středoškoláků

– psychologický obraz dospělých studujících

– humanistická psychologie a vývoj osobnosti

3. Zvyšování odborné a sociální kompetence učitele

– interpersonální percepce

– autopsychodiagnostika – předpoklady pro výkon profese z psychologického hlediska,

– vybrané možnosti zvyšování sociální kompetence.

4. Přesvědčivé vystupování – umění jednat a mluvit

– tréma a ostýchavost – návody k jejich odstranění

– zásady logického myšlení a správné argumentace

– řečnický takt (pravidla pro odstranění konfliktnosti diskuse)

– hlasová a duševní hygiena, poruchy a choroby hlasu

– přesvědčivé vystupování, (koncentrace pozornosti, sebepoznání, vtažení posluchače do děje)

– obchodní jednání z hlediska rétoriky

– rétorika v práci učitele

5. Světové směry v psychologii, jejich přehled, charakteristika, přínos a uplatnění

 

Vysokoškolská pedagogika

1. Specifická problematika vysokoškolského studia

2. Problematika návrhu novely vysokoškolského zákona

3. Otázka pozitivní externality vysokoškolského studia

4. Komparace systémů ekonomického vzdělávání

5. Osobnost vysokoškolského učitele

 

Metodologie hospodářské pedagogiky

1. Vymezení hospodářské pedagogiky – historické názvy disciplíny

2. Individuální a společenské potřeby ekonomického vzdělání

3. Řešení obsahu ekonomického vzdělávání z historického, metodického a obsahového hlediska

4. Gnoseologické aspekty ekonomického vzdělávání

5. Modelování obsahových struktur ekonomického vzdělávání

6. Modelování struktur vyučovacích jednotek v ekonomickém vzdělávání

7. Modelování plánování a vyučování v ekonomickém vzdělávání

8. Modelování organizačních struktur v ekonomickém vzdělávání

9. Objektivní a subjektivní podmínky a předpoklady ekonomického vzdělávání

10. Koncepce výchovy v ekonomickém vzdělávání

 

Metodologie pedagogických věd a výzkumu

1. Specifické zvláštnosti výzkumu ve společenských vědách

2. Možnosti aplikace metod v příbuzných vědních oborech

3. Uplatnění kvantitativního a kvalitativního výzkumu v pedagogických vědách

4. Podstata pedagogického experimentu

5. Význam a konstrukce výzkumné hypotézy