Státní závěrečná zkouška

Podmínkou pro složení státní závěrečné zkoušky je získání všech kreditů v předepsané struktuře (viz Vzorový studijní plán). Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí:

1. část Pedagogika s psychologií
1DP419 Pedagogika
1DP 418 Pedagogická psychologie

2. část Didaktika ekonomických předmětů
1DP 506 Didaktika ekonomiky s didaktickou praxí
1DP 507 Didaktika účetnictví s didaktickou praxí

Okruhy ke SZZ

Formou ústní zkoušky student odpovídá na vylosované otázky viz InSIS.

Aktualizované okruhy/otázky k 2. části SZZ z Didaktiky účetnictví naleznete zde.

  • Literatura k přípravě na státní magisterskou zkoušku je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí SZZ.
  • Termíny státních závěrečných zkoušek jsou zveřejněny v časovém předstihu na webu katedry v aktualitách a v InSIS.
  • Přihlašování probíhá standardní formou přes InSIS.
  • Bližší informace lze získat u sekretářky katedry Mgr. Anity Rolenc (NB 138a, rolenc.anita@vse.cz).