Státní závěrečná zkouška

Podmínkou pro složení státní závěrečné zkoušky je získání všech kreditů v předepsané struktuře (viz Vzorový studijní plán). Státní závěrečná zkouška se skladá ze dvou samostatných částí:

1. část Pedagogika s psychologií
1DP419 Pedagogika
1DP 418 Pedagogická psychologie

2. část Didaktika ekonomických předmětů
1DP 506 Didaktika ekonomiky s didaktickou praxí
1DP 507 Didaktika účetnictví s didaktickou praxí

Okruhy ke SZZ

Formou ústní zkoušky student odpovídá na vylosované otázky viz Státní závěrečná zkouška z Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

Aktualizované okruhy/otázky k 2. části SZZ z Didaktiky účetnictví naleznete zde.

Literatura k přípravě na státní závěrečnou zkoušku je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí SZZ.

Termíny SZZ jsou zveřejněny v časovém předstihu na webu katedry v aktualitách a v InSIS. Bližší informace lze získat u sekretářky katedry Jarmily Petrůvové (NB 138a).