Publikace

Publikace přímo využívané při výuce

AFF, J., FORTMÜLLER, R. Entrepreneurship – Erziehung im Wissenschaftlichen Diskurs. Monograph. Wien: MANZ, 2013. (Další autoři: KRÁLOVÁ, A., URBANOVÁ, M.)

ASZTALOS, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice. 1. vyd. Monografie. Praha: VŠE, 1996.

BERKOVÁ, K. Didaktika účetnictví – vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2016.

BERKOVÁ, K., KRÁLOVÁ, A., KREJČOVÁ, K., KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům [CD ROM]. 1. vyd.  Praha: Oeconomica, 2016.

BERKOVÁ, K., KRÁLOVÁ, A. Simulation of Business Activities. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2016.

BERKOVÁ, K. FIŠEROVÁ, M. Cvičná firma: studijní opora. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014.

DVOŘÁČEK, J. Základy pedagogiky. Vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha: Oeconomica. 2014.

DVOŘÁČEK, J. Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. Praha: PedF Univerzity Karlovy, 2004.

DVOŘÁČEK, J. Pedagogika pro učitele odborných předmětů. Praha: Oeconomica, 2005.

DVOŘÁČEK,J. Kompendium pedagogiky. Praha: PedF UK, 2009.

KRÁLOVÁ, A., BERKOVÁ, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2015.

KRÁLOVÁ, A., BERKOVÁ, K. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení. 2. rozšířené vydání. Praha: Oeconomica, 2015.

KRÁLOVÁ, A. Didaktika základů ekonomiky. Praha: Oeconomica 2013. ISBN 978-80-245-1964-7.

KRÁLOVÁ, A., aj. Metodická příručka: pedagogická příprava pro začínající vysokoškolské učitele a doktorandy na VŠE. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 209 s. ISBN 978-80-245-2059-9. 1. vyd. (Další autoři: DVOŘÁČEK, J., ŠÍROVÁ, E., KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., URBANOVÁ, M., TRNKA, J., HOLEČKOVÁ, L., FIŠEROVÁ, M., BERKOVÁ, K., GEISLER, G.).

KRÁLOVÁ, A., NOVÁK, J., aj. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Monografie. 1. vyd. Praha : Press21, 2014.  (Další autoři: KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K., ORBÁNOVÁ, D., VELICHOVÁ, Ľ.)

KRPÁLEK, P. Úvod do světa práce, učební text pro studenty oboru Učitelství odborných předmětů, předmět Didaktika ekonomických předmětů [online] cit. 2006-04-06. Dostupný na Internetu: Uvod_do_sveta_prace.

KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Didaktika ekonomických předmětů. Vysokoškolská učebnice. Praha: Oeconomica, 2012.

KRPÁLEK, P., KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe [online]. Praha : Extrasystem, 2012. URL: http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf.

KOUDELA, J., ROTPORT, M. Didaktika účetnictví, 3. díl. Praha: VŠE, 2001.

PASIAR, L., BERKOVÁ, K., aj. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Monografie. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2015.  (Další autoři: ČONKOVÁ, A., CHMELÁROVÁ, Z., KREJČOVÁ, K., PAVERA, L.)

ROTPORT, M. Didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě. Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Učitelství ekonomických předmětů. Výkový CD ROM. Praha: Oeconomica, 2008.

ROTPORT, M., FIŠEROVÁ, M., BERKOVÁ, K. Didaktika základů účetnictví. Praha: Oeconomica, 2011.

ROTPORT, M., FIŠEROVÁ, M., BERKOVÁ, K. Didaktika účetnictví. Praha: Oeconomica, 2015.

TRNKA, J. Pedagogická psychologie pro ekonomy I. Praha: VŠE, 1993.

TRNKA, J. Pedagogická psychologie pro ekonomy II. Praha: VŠE, 1996.

TRNKA, J. Soudobá rétorika (pro ekonomy). Praha: VŠE, 1997.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague