Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzkumné projekty

Související stránky

Vědecko-výzkumné a rozvojové projekty za posledních 5 let

Externí vědecko-výzkumný projekt 2016 „Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy
Dotační titul: Rada Grantové agentury – Akademická aliance

Registrační číslo: GA/2016/9

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Spoluřešitelé: KDEP FFÚ VŠE (Ing. K. Krpálková Krelová, PhD., Ing. A. Králová, Ph.D., Ing. K. Berková, Ph.D., PhDr. K. Krejčová, PhD., Ing. T. Langer, Ph.D.)

Interní rozvojový projekt na rok 2016 „Učebnice pro vybrané předměty FFÚ vyučované v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Projekt Central Asian Center for teaching, Learning and Entrepreneurship (CACTLE) 2015 – 2018 (ERASMUS+)

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako hodnotitel projektu (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Cílem projektu je zavedení ve střední Asii dlouhodobě udržitelných inovativních  center  pro výuku, učení a podnikání na základě mezinárodní spolupráce odborníků.

Interní rozvojový projekt na rok 2015 „Bakalářské předměty v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D.)

Projekt IGA 2015-2017 „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“

Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017

Řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Alena Králová, Ph.D., PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.,  doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., Ing. Tomáš Langer, Ph.D., Mgr. Dana Kolářová

Celoškolský interní rozvojový projekt na rok 2014 „Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE“

KDEP jako hlavní řešitel (garant projektu Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Předměty FFÚ v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Lenka Holečková)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi“

Řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Projekt IGA na rok 2014 „Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“Řešitel: katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ

Spoluřešitelé: KDEP (Ing. Kateřina Berková, Ph.D.)

Projekt IGA 2013 – 2014 „Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“

Řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Marie Fišerová, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Ing. Jana Fialová

Projekt FRVŠ na rok 2012: Inovace předmětu „Řízená pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství na Katedře didaktiky FFÚ VŠE v Praze

Řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Katarína Krpálková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt Tempus European Commission „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in der Russischen Föderation und Tadschikistan“, 2010 – 2013

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Marie Urbanová, Ph.D.)

Spolupráce katedry na grantovém projektu MŠ Slovenské republiky

Zavedení předmětu „Vedení k podnikavosti“  pre učitelstvo technických profesijných predmetov II. stupeň na MTF STU v Trnavě. Naše katedra se bude podílet na ekonomické problematice výchovy a vzdělávání k podnikání.

Projekt GAČR na rok 2009 – 2012: Odborné vzdělávání a celoživotní učení  v kontextu vývoje venkovského prostoru ČR

KDEP jako spoluřešitel