Obsah zkoušky

Obsah zkoušky rozšiřujícího studia pro učitele předmětu Písemná a elektronické komunikace je zaměřen na čtyři předměty v písemné a ústní formě.
Skládá se z následujících předmětů:

A. Písemné
1. Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou (opisování předlohy)
2. Obchodní korespondence
3. Tabulka

4. Rozpočítávání textu

B. Ústní

Absolvent kurzu na základě úspěšné závěrečné zkoušky získá z Vysoké školy ekonomické v Praze podle § 60 zákona o vysokých školách osvědčení, které stvrzuje, že získal odborné a metodické znalosti k výuce příslušných předmětů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague