Vzorový studijní plán

Obsah, zaměření a organizace prezenčního studia
Předmětem studia kurzu jsou disciplíny, jejichž absolvováním získají učitelé kvalifikaci k výuce. Jsou to předměty, které jsou zařazeny do jednosemestrálního studia:

Předměty 1. semestr
1. Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou 12 hodin
2. Obchodní korespondence 30 hodin
3. Využití počítačů (elektronická komunikace) 20 hodin
4. Didaktika obchodní korespondence 18 hodin
Celkem 80 hodin

Plán konzultací školního roku 2017/2018 (bude upřesněn)

POZOR ZMĚNA! Výuka bude proto probíhat v náhradních termínech (vždy v sobotu) v prostorách  Křemencové ulice č. 10 na Praze 1, od 9.00 – 15.30  v  počítačové učebně.

11 konzultací je zahrnuto do kursovného. 12. konzultaci (reprobaci) hradí student zvlášť. Termíny konzultací budou upřesněny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague