Termíny státních zkoušek a obhajob

6.6.2018: obhajoby závěrečných prací DPS

12.6.2018: obhajoby diplomových prací

13.6.2018: obhajoby bakalářských prací

18.6.2018: SZZ z hlavní a vedlejší specializace, státní bakalářská zkouška

19.6.2018: SZZ z vedlejší specializace, státní bakalářská zkouška

12.9.2018 od 9:00: obhajoby diplomových a bakalářských prací, závěrečných prací DPS, SZZ z vedlejší specializace a státní bakalářská zkouška

12.9.2018 od 14:00: SZZ z hlavní specializace

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague