Státní zkoušky

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Podmínkou pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro danou specializaci. Do státní zkoušky vstupují následující předměty:

1DP 419 nebo DEP419 Pedagogika
1DP 418 nebo DEP418 Pedagogická psychologie
1DP 505 nebo DEP505 Didaktika ekonomických předmětů

Okruhy ke SZZ jsou uvedeny v InSIS zde.

Nové pojetí státní zkoušky platí pro všechny plány na vedlejší specializaci (plán C, D i E). Formou ústní zkoušky student odpovídá na vylosované otázky.

Literatura

ISBN Název knihy Autoři Rok
Literatura je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky

Termíny SZZ

Místo přihlášení Datum přihlášení Termín
sekretariát katedry, místnost NB 138a bude upřesněno později

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague