Výsledky dotazníkového šetření 2017

Moderní vyučovací metody ve výuce ekonomických předmětů na vysokých školách a hodnocení absolventů středních škol

Tento pracovní materiál vznikl za podpory vědeckého projektu IGS VŠE F1/31/2015 „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“.

Tento pracovní materiál poskytuje souhrnné výsledky dotazníkového šetření, které pokrývají základní teze této dílčí výzkumné etapy realizované v roce 2017.

Tento pracovní materiál neprezentuje výsledky na bázi hlubší analýzy dat.

vysledky dotaznikoveho setreni 2017


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague