Výsledky vyhledávání

Zobrazuji 14438 výsledků
https://kdep.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kdep.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

https://kdep.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Podle xvojs03, dne 06/12/2018

https://kdep.vse.cz/
...

https://kdep.vse.cz/
Podle xvojs03, dne 06/12/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/
...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/
...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/
...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/o-nas/
Profil katedry Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťuje studium oboru učitelství již od počátku existence VŠE v roce 1953. O toto studium byl vždy velký zájem. Jeho přednos...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/o-nas/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

https://kdep.vse.cz/kontakty/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účenictví nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Sekretariát: Jarmila Petrůvová Místnost...

https://kdep.vse.cz/kontakty/
Podle xvojs03, dne 06/12/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/publikace/
Významné publikace k výuce Učebnice a odborné monografie Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Didaktika ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 183 s....

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/publikace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/
Vzdělávací programy pro šablony OP VVV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (výzva č. 02-16-042): Akreditovaný kurz v rozsahu 16 hodin Moderní vyučovací metod...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/pripravuje-se/
...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/pripravuje-se/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů uskutečňuje workshopy pro odbornou veřejnost na různá aktuální témata. Které aktuálně proběhly a které se připravují naleznete v jednotlivýc...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/moodle-pro-studenty-a-ucitele/
Metodická podpora pro učitele a studenty učitelství V případě zájmu o zřízení účtu pište na adresu katerina.berkova@vse.cz....

https://kdep.vse.cz/moodle-pro-studenty-a-ucitele/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/kontakt/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účenictví nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Sekretariát: Jarmila Petrůvová Místnost...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/kontakt/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/
...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/
...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/
...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/granty/
Externí granty za posledních 5 let Externí vědecko-výzkumný grant 2018 „Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu" Dotační titul: Rada Grantové agentury –...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/granty/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/
...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/
Diplomové práce Po odevzdání elektronické verze diplomové práce do InSIS a odevzdání tištěné verze vložte práci do antiplagiátorského systému prostřednictvím této webové stránky...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/odevzdavarna-zaverecnych-praci/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/publikace/
Významné publikace Kateřina Berková, Jaromír Novák, Ladislav Pasiar. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Computer Media. 2018. (odborná monogr...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/publikace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/statni-zkouska/
Podmínkou pro složení státní bakalářské zkoušky je získání všech kreditů v předepsané struktuře (viz Vzorový studijní plán). Do státní zkoušky vstupují následující předmět...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/statni-zkouska/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/statni-zkouska/
Podmínkou pro složení státní závěrečné zkoušky je získání všech kreditů v předepsané struktuře (viz Vzorový studijní plán). Státní závěrečná zkouška se skladá ze dvou samo...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/statni-zkouska/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/soucasna-uprava/
Studijní program: P 6217 FINANCE A ÚČETNICTVÍ Studijní obor: TEORIE VYUČOVÁNÍ EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ Doktorské studium oboru teorie vyučování ekonomickým předmětům zabezpeč...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/soucasna-uprava/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/principy-studia/
Principy doktorského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „principy“) definují základní charakteristiky doktorského studijního programu, při...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/principy-studia/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/statni-doktorska-zkouska/
Okruhy ke státní doktorské zkoušce Okruhy ke státní doktorské zkoušce ke stažení Vybrané problémy psychologie 1. Teoretická a metodologická problematika psychologie – teore...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/statni-doktorska-zkouska/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Předměty studijního oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů Povinné předměty DEP901 Metodologie hospodářské pedogogiky Předmět navazuje na úvod do studia didaktik ek...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/
10 důvodů proč si vybrat studijní program se zaměřením na vzdělávání v ekonomických předmětech, resp. učitelství ekonomických předmětů pro střední školy: Během jednoho stu...

https://kdep.vse.cz/pro-zajemce-o-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/06/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/vzdelavani-ve-financich-a-ucetnictvi/
Obsah oboru V tomto oborovém zaměření získává absolvent znalosti ekonomických předmětů v rozsahu standardního bakalářského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE, dále základů...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/vzdelavani-ve-financich-a-ucetnictvi/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/profil-oboru/
Obsah oboru Cílem navazujícího magisterského studia je připravit absolventy pro vyučování ekonomických předmětů na různých typech středních a vyšších odborných škol. Obor je obsa...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/profil-oboru/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/spoluprace-s-praxi/
Národní ústav pro vzdělávání Institut certifikace Svazu účetních Junior Achievement, o.p.s. TTnet ČR Centrum fiktivních firem (CEFIF) UOL a.s. Českoslovanská akademie o...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/spoluprace-s-praxi/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Předměty bakalářského studijního oboru Vzdělávání v ekonomických předmětech 1DP041 – Etika pro učitele 1DP042 – Didaktika písemné a elektronické komunikace 1DP043 – A...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Předměty studijního oboru Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy 1DP025 – Využití počítačů ve výuce 1DP048 Systémy managementu kvality v ekonomickém vzdělá...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/ing-alena-kralova-ph-d/
Funkce: vedoucí katedry Telefon: 224 095 329 E-mail: kralova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok Ing. VŠE Praha...

https://kdep.vse.cz/ing-alena-kralova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/ing-katarina-krpalkova-krelova-phd/
Funkce: zástupce vedoucí katedry Telefon:  224 095 134 E-mail: katarina.krelova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok...

https://kdep.vse.cz/ing-katarina-krpalkova-krelova-phd/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/prof-phdr-libor-pavera-csc/
Funkce: profesor Telefon: 224 095 134 E-mail: pavl02@vse.cz, l.pavera@seznam.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok p...

https://kdep.vse.cz/prof-phdr-libor-pavera-csc/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/doc-ing-pavel-krpalek-csc/
Funkce: docent Telefon: 736 429 737 E-mail: krpalek@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok Ing. VŠZ Praha Prov...

https://kdep.vse.cz/doc-ing-pavel-krpalek-csc/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/ing-marie-fiserova-ph-d/
Funkce: odborná asistentka Telefon: 224 095 134 E-mail: fiserova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Kurzy 1DP049 – Cvičná firma 1DP507 – Didaktika účetnictví s didaktick...

https://kdep.vse.cz/ing-marie-fiserova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/ing-tomas-langer-ph-d/
Funkce:  odborný asistent Telefon:  224 095 134 E-mail: xlant03@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok Ph.D. V...

https://kdep.vse.cz/ing-tomas-langer-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/
...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/20/2018

https://kdep.vse.cz/ing-katerina-berkova-ph-d/
Funkce: odborná asistentka Telefon: 224 095 134 E-mail: katerina.berkova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok Ing....

https://kdep.vse.cz/ing-katerina-berkova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/dizertacni-prace/
Témata dizertačních prací Prof. Ing. Bohumil Král, CSc. Světové požadavky na rozvoj profesní způsobilosti účetních Mezinárodní vzdělávací standardy a jejich vliv na výuku...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/dizertacni-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/ing-lenka-holeckova-ph-d/
Funkce:  odborná asistentka Telefon:  224 095 134 E-mail: lenka.holeckova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok I...

https://kdep.vse.cz/ing-lenka-holeckova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/velky-uspech-studentky-oboru-ucitelstvi/
Na VŠE v Praze jsou talentovaní mladí lidé s rozmanitými zájmy, s houževnatostí a vytrvalostí, která jim pomáhá dosahovat velké úspěchy. Důkazem toho je také naše studentka navazují...

https://kdep.vse.cz/aktuality/velky-uspech-studentky-oboru-ucitelstvi/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 06/05/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/zajimave-predmety-v-zs-2018-2019/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů vypisuje pro ZS 2018/2019 zajímavé předměty: Volitelné předměty v bakalářském studiu: 1DP041 Etika pro učitele, garant a vyučující pr...

https://kdep.vse.cz/aktuality/zajimave-predmety-v-zs-2018-2019/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 07/09/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/pokyny-pro-psani-zaverecne-prace/
Vzor titulního listu závěrečné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM Jm...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/pokyny-pro-psani-zaverecne-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/pokyny-pro-autory/
Příspěvky zasílejte na adresy: katerina.berkova@vse.cz. Příspěvky jsou akceptovatelné v českém, slovenském a anglickém jazyce. Příspěvky podléhají recenznímu řízení dvěm...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/pokyny-pro-autory/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/nabidka-pracovni-profese-ucitel-ekonomickych-predmetu-na-ss/
...

https://kdep.vse.cz/aktuality/nabidka-pracovni-profese-ucitel-ekonomickych-predmetu-na-ss/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 10/09/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/terminy-odevzdani-zaverecne-prace/
Studium posluchačů  bude zakončeno kolokviem a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Obhajoba závěrečné práce je možná pouze po splnění všech studijních povinnost...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/terminy-odevzdani-zaverecne-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/doktorandi/
Doktorand Forma studia Školitel Kontakt a konzultační hodiny KOLÁŘOVÁ Dana, Mgr. Kombinovaná KRPÁLEK Pavel, doc., Ing., CSc. viz InSIS...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/doktorandi/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/terminy-szz-a-obhajob-zari-2018/
18. 6. 2019 Státní bakalářská zkouška SZ z vedlejší specializace Obhajoby bakalářských, diplomových prací Obhajoby závěrečných prací DPS 19. 6. 2019 SZZ z hlavn...

https://kdep.vse.cz/aktuality/terminy-szz-a-obhajob-zari-2018/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 02/19/2019

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Učitelství odborných ekonomických předmětů Povinné předměty 1DP418 – Pedagogická psychologie 1DP419 – Pedagogika 1DP505 – Didaktika ekonomických předmětů 1DP506 –...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/predmety-a-vzorovy-studijni-plan/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/statni-zkouska/
Učitelství odborných ekonomických předmětů Podmínkou pro složení souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro danou specializaci...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/statni-zkouska/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/charakteristika/
Učitelství odborných ekonomických předmětů Studenti navazujícího magisterského studia zapsaní z předchozích semestrů do vedlejší specializace Učitelství odborných ekonomických př...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/vedlejsi-specializace/charakteristika/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/
O celoživotním vzdělávání se více dozvíte v jednotlivých sekcích DPS. https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/soucasna-uprava/ https://kdep.vse.cz/akce-pr...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/o-katedre/pracovnici/
Zaměstnanec Zařazení Odborné zaměření Kontakt a konzultační hodiny KRÁLOVÁ Alena, Ing., Ph.D. Vedoucí katedry didaktika ekonomiky; moderní vyučovací metody; fi...

https://kdep.vse.cz/o-katedre/pracovnici/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/phdr-kristyna-krejcova-ph-d/
...

https://kdep.vse.cz/phdr-kristyna-krejcova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/23/2018

https://kdep.vse.cz/phdr-tereza-vacinova-ph-d/
Funkce: odborná asistentka Telefon: 224 095 134 E-mail: tereza.vacinova@vse.cz Rozvrh, konzultační hodiny Absolvované školy a získané tituly Titul Školy Obor Rok Ph...

https://kdep.vse.cz/phdr-tereza-vacinova-ph-d/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 09/16/2019

https://kdep.vse.cz/aktuality/zemrela-profesorka-karnikova/
Profesorka Jitka Kárníková byla dlouholetou členkou katedry, na které působila od 50. let minulého století. Absolvovala Pedagogickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze, kde také získala...

https://kdep.vse.cz/aktuality/zemrela-profesorka-karnikova/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 09/10/2019

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/diplomova-prace/
Postup při zadání a vypracování diplomové práce Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání diplomové práce pro studenty lze najít zde. Obhajoba diplomové práce Student, kte...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/navazujici-magisterske-studium/diplomova-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarske-prace/
Volba a zpracování bakalářské práce Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty lze najít zde. Obhajoba bakalářské práce Student, který doko...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/bakalarske-studium/bakalarske-prace/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/temata-zaverecnych-praci/
Závěrečné práce 2019/2020 Pozor! Témata již vybraná jsou závazná! Nelze již později měnit! Katedra má zájem o obsazení všech témat. Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. Alterna...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/temata-zaverecnych-praci/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/vedecky-vybor/
Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) prof. PaedDr. Zdeňka Gadušová, CSc. (UKF Nitra) prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/vedecky-vybor/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/dulezite-terminy/
4. ročník mezinárodní vědecké konference se uskuteční v elektronické formě v listopadu 2019. Termín pro zaslání příspěvku: 20. listopadu 2019 Poznámka: Zasláním příspěvku s...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/dulezite-terminy/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/kontakty/
Organizační výbor konference – kontakty Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz) Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz) Ing. Jaromír...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/kontakty/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/navsteva-ekonomicke-univerzity-v-bratislave/
Členové KDEP navštívili ve dnech 12. - 13. 12. 2019 kolegy z Katedry pedagogiky EU v Bratislavě. Předmětem jednání byla další spolupráce ve vědecko-výzkumné činnosti a její rozvoj....

https://kdep.vse.cz/aktuality/navsteva-ekonomicke-univerzity-v-bratislave/
Podle Ing. Alena Králová, Ph.D., dne 12/13/2019

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-konference/
Účast katedry na konferencích za posledních 5 let 13. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2019, Praha Katedra se stala opět vědeckým garantem této konferenc...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/vedecke-konference/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/
Katedra od roku 2016 pořádá pravidelně ve spolupráci s Katedrou pedagogiky NHF EU v Bratislavě a Vysokou školou obchodní v Praze, o.p.s. mezinárodní vědeckou konferenci Schola nova, quo vad...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/07/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/informace-o-konferenci/
Mezinárodní vědecká konference probíhá elektronickou formou a je zaměřena na témata z oblasti pedagogiky, didaktiky a odborného vzdělávání. Příspěvky zaslané do konferenčního sb...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/informace-o-konferenci/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/sborniky-z-minulych-rocniku/
Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2019 je ke stažení zde. Sborník z mezinárodní vědecké konference „Schola nova, quo vadis?“ 2018 je ke stažen...

https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/sborniky-z-minulych-rocniku/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 01/15/2020

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/vzorovy-studijni-plan/
Dvousemestrální učební plán kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou) Předmět 1. semestr 2. semestr Celkem 1DP418 Pedagogická...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/vzorovy-studijni-plan/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/soucasna-uprava/
Získejte pedagogickou kvalifikaci pro vyučování ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách. Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekon...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/soucasna-uprava/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/4-rocnik-mezinarodni-konference-schola-nova-quo-vadis/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů bude pořádat v listopadu 2019 4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?. Konference je možné se zúčastnit zasláním p...

https://kdep.vse.cz/aktuality/4-rocnik-mezinarodni-konference-schola-nova-quo-vadis/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 11/20/2019

https://kdep.vse.cz/aktuality/3-rocnik-mezinarodni-vedecke-konference-schola-nova-quo-vadis/
...

https://kdep.vse.cz/aktuality/3-rocnik-mezinarodni-vedecke-konference-schola-nova-quo-vadis/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 11/10/2018

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/kurz-pro-doktorandy-vse/
Informace o kurzu Volitelný kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů je určen pro doktorandy na VŠE, kteří se chtějí seznámit s...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/doktorske-studium/kurz-pro-doktorandy-vse/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/11/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/pedagogicko-didakticky-kurz-pro-doktorandy-vse/
Volitelný kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů je určen pro doktorandy na VŠE, kteří se chtějí seznámit s komplexní pedagog...

https://kdep.vse.cz/aktuality/pedagogicko-didakticky-kurz-pro-doktorandy-vse/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 11/22/2019

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/probehlo/
Podzimní workshopy v rámci projektu OPVVV V říjnu se členové katedry didaktiky ekonomických předmětů se svými studenty zúčastnili workshopů Český a římský král Václav IV a Vzděl...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/workshopy/probehlo/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/podzimni-workshopy-katedry/
V říjnu se členové katedry didaktiky ekonomických předmětů se svými studenty zúčastnili workshopů Český a římský král Václav IV a Vzdělávání v historickém kontextu. Dokumentuj...

https://kdep.vse.cz/aktuality/podzimni-workshopy-katedry/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 12/05/2019

https://kdep.vse.cz/aktuality/otevreni-noveho-kurzu-doplnujici-pedagogicke-studium/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů otevírá nový kurz Doplňujícího pedagogického studia. Kurz bude zahájen od 24. 2. 2020.  Přihlášku naleznete na této stránce. Více infor...

https://kdep.vse.cz/aktuality/otevreni-noveho-kurzu-doplnujici-pedagogicke-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 11/26/2019

https://kdep.vse.cz/aktuality/vyuka-celozivotniho-vzdelavani-dps/
Výuka celoživotního vzdělávání (DPS) probíhá on-line podle harmonogramu. Úřední hodiny sekretariátu probíhají v těchto termínech: v době výuky DPS od 9:00 do 15:00 každo...

https://kdep.vse.cz/aktuality/vyuka-celozivotniho-vzdelavani-dps/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 03/11/2020

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/pedagogicka-praxe/
Informace pro studenty navazujícího magisterského studia Pedagogická praxe probíhá na těchto fakultních středních školách: Název fakultní školy Vedoucí pedagogické praxe...

https://kdep.vse.cz/pro-studenty/pedagogicka-praxe/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/10/2018

https://kdep.vse.cz/aktuality/pracovni-nabidka-vyuky-ekonomickych-predmetu-na-oa/
Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 přijme od 1. září 2020 vyučujícího ekonomických předmětů na plný úvazek. Kontakt: barbora.smutna@oa-kubelikova.cz, telefon 773 269 272. &nbs...

https://kdep.vse.cz/aktuality/pracovni-nabidka-vyuky-ekonomickych-predmetu-na-oa/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 03/03/2020

https://kdep.vse.cz/aktuality/terminy-szz-a-obhajob-zari-2019/
15.6. 2020 Obhajoby bakalářských a diplomových prací (od 9:00) Obhajoby závěrečných prací DPS (od 9:00) 16.6.2020 Státní bakalářská zkouška - od 9:00 SZZ vedlejší spec...

https://kdep.vse.cz/aktuality/terminy-szz-a-obhajob-zari-2019/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 04/13/2020

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/studijni-opora-pro-prezencni-a-distancni-studium/
1DP022 Soudobá rétorika Přílohy k prezenčnímu studiu Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia. Přílohy k distančnímu studiu Nástin histroie rétorik...

https://kdep.vse.cz/akce-pro-verejnost/doplnujici-pedagogicke-studium/studijni-opora-pro-prezencni-a-distancni-studium/
Podle Ing. Kateřina Berková, Ph.D., dne 08/09/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
...

https://fmv-dev.vse.cz/studentske-kluby-a-aktivity/
Podle PR FMV, dne 06/27/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
Zaměstnanec Zařazení Odborné zaměření Kontakt a konzultační hodiny KRÁLOVÁ Alena, Ing., Ph.D. Vedoucí katedry viz InSIS KRPÁLKOVÁ KRELOVÁ Katarína, Ing. PhD....

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/absolventi/absolventska-streda-na-tema/
Podle Markéta Lipavská, dne 07/24/2018

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
...

https://kpo-dev.vse.cz/o-katedre/predmety/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
...

https://ctvs-dev.vse.cz/informace-o-ctvs/sportovni-areal-trebesin/obecne-informace/
Podle Martin Bárta, dne 07/15/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/postup-a-smlouvy/
Podle Ing. Eva Grebe, dne 08/12/2018

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
Katedra didaktiky ekonomických předmětů bude pořádat v listopadu 2019 4. ročník mezinárodní vědecké konference Schola nova, quo vadis?. Konference je možné se zúčastnit zasláním p...

https://fmv-dev.vse.cz/studijni-informace/studijni-oddeleni/
Podle doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D., dne 08/07/2018

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
...

https://fmv-dev.vse.cz/praxe-a-staze/system-praxi/
Podle Ing. Eva Grebe, dne 08/12/2018

10 důvodů proč si vybrat studijní program se zaměřením na vzdělávání v ekonomických předmětech, resp. učitelství ekonomických předmětů pro střední školy: Během jednoho stu...

Podle solp00, dne 08/14/2018

...

Podle solp00, dne 08/14/2018

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
...

https://ekonometrie-dev.vse.cz/intranet-pro-studenty/
Podle Veronika Skočdopolová, dne 07/17/2018

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
...

https://fmv-dev.vse.cz/zpravodaj/studenti/fir-annual-conference-2018/
Podle PR FMV, dne 08/15/2018

DEP022 Soudobá rétorika Přílohy k prezenčnímu studiu Studijní materiály budou mít posluchači k dispozici na začátku studia. Přílohy k distančnímu studiu Nástin histroie rétoriky...

Podle solp00, dne 08/16/2018

Národní ústav pro vzdělávání Junior Achievement, o.p.s. UOL a.s. Českoslovanská akademie obchodní Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše Karlínská obchodní...

Podle solp00, dne 08/16/2018

Metodická podpora pro učitele a studenty učitelství...

Podle solp00, dne 08/16/2018

...

Podle solp00, dne 08/16/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
Účast katedry na konferencích za posledních 5 let 13. ročník mezinárodní vědecké konference Média a vzdělávání 2019, Praha Katedra se stala opět vědeckým garantem této konference....

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
...

https://ozs-dev.vse.cz/vyjizdim/behem-pobytu/administrativa/
Podle Dita Řeháčková, dne 01/10/2018