Současná úprava

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro vyučování ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách.

Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pro koho je určeno?

By Everaldo Coelho and YellowIcon [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia CommonsVšem absolventům magisterského či inženýrského stupně VŠ ekonomického zaměření, kteří již učí, nebo chtějí učit ekonomické předměty na SŠ či VOŠ.

 

Jak studium probíhá?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsStudium je dvousemestrální kombinované, vždy jednou za 14 dní v pondělí. V blocích absolvujete celkem 10 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní didaktiky předmětů, ať už se jedná o účetnictví, ekonomiku či fiktivní firmu, či využití didaktické techniky. To je doplněno kurzy z rétoriky, pedagogické psychologie či pedagogiky. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce. Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno. Cena kurzu činí 18 000 Kč.

 

Co studiem získáte?

Od bocian (Open Clip Art Library image's page) [CC0], prostřednictvím Wikimedia CommonsPředevším praktické sady osvědčených metod pro výuku ekonomických předmětů, které Vám výrazně usnadní přípravu na výuku, pokud se na ní chystáte, nebo Vás budou inspirovat a rozšíří Váš pedagogický záběr, pokud jste již aktivními učiteli. Studium je samozřejmě akreditováno a absolventi získají „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na středních a vyšších odborných školách“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci.

Jak se zapsat ke studiu?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsPřijetí je bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji s fotokopií Vašeho vysokoškolského diplomu (či osvědčením o státní závěrečné zkoušce) na adresu Katedra didaktiky ekonomických předmětů, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Budete-li chtít cokoli zkonzultovat, neváhejte se obrátit na sekretariát katedry, paní Jarmilu Petrůvovou, která Vám ráda pomůže. Přihlášení je možné do 30.9., termín zahájení kurzu bude obratem upřesněn.

Současnou úpravu a organizaci studia uvádí také krátké video.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné zaslat na níže uvedou adresu.

Přihláška str. 1

Přihláška str. 2

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Z historie doplňujícího pedagogického studia na VŠE v Praze

Počátky DPS pro učitele ekonomických předmětů sahají do roku 1907, kdy byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování odborným předmětům na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Bylo zřízeno dvouleté neúplné vysokoškolské studium (s komerčním zaměřením pro profesory komerčních předmětů), a to na dvou vysokých školách: na ČVUT v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Příprava byla organizována jako zvláštní studium se specifickým učebním plánem a předměty a pro její zabezpečení byla zřízena na ČVUT v Praze zvláštní katedra. Učitelská příprava byla ukončena zkouškami učitelské způsobilosti před zvláštní komisí, podléhající ministerstvu školství.

Od roku 1923 v nové Československé republice byla učitelská příprava připojena k nově vzniklé Vysoké škole obchodní v Praze. Dvouleté učitelské studium se zaměřovalo na věcnou náplň komerčních předmětů a bylo určeno pro absolventy obchodních akademií s minimální dvouletou obchodní praxí. Učitelskou způsobilost mohli získat i komerční inženýři, jimž stačila jednoroční praxe ve firmách. Vedle komerčního vzdělání se však vyžadovalo i souběžné vzdělání v nástavbových kursech filozofie, pedagogiky, dějin literatury a metodiky komerčního vyučování. Zkoušky učitelské způsobilosti se zaměřovaly na věcnou náplň komerčních předmětů. Zkoušela se i znalost mateřského jazyka a literatury. Pedagogicko-metodickou praxi představoval výstup na obchodní akademii, který se konal před komisí a byl součástí zkoušky učitelské způsobilosti.

Na Vysoké škole ekonomické je doplňující pedagogické studium organizováno současnou katedrou didaktiky ekonomických předmětů od vzniku VŠE v roce 1953. Toto studium od začátku vzniku VŠE do dnešní doby absolvovalo již na 1 000 učitelů ekonomických předmětů.