Současná úprava

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro vyučování ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách.

Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pro koho je určeno?

Všem absolventům magisterského či inženýrského stupně VŠ ekonomického zaměření, kteří již učí, nebo chtějí učit ekonomické předměty na SŠ či VOŠ.

 

Jak studium probíhá?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsStudium je dvousemestrální kombinované, vždy jednou za 14 dní v pondělí. V blocích absolvujete celkem 10 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní didaktiky předmětů, ať už se jedná o účetnictví, ekonomiku či fiktivní firmu, či využití didaktické techniky. To je doplněno kurzy z rétoriky, pedagogické psychologie či pedagogiky. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce. Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno. Cena kurzu činí 19 900 Kč.

 

Co studiem získáte?

Od bocian (Open Clip Art Library image's page) [CC0], prostřednictvím Wikimedia CommonsPředevším praktické sady osvědčených metod pro výuku ekonomických předmětů, které Vám výrazně usnadní přípravu na výuku, pokud se na ní chystáte, nebo Vás budou inspirovat a rozšíří Váš pedagogický záběr, pokud jste již aktivními učiteli. Studium je samozřejmě akreditováno a absolventi získají „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na středních a vyšších odborných školách“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci.

Jak se zapsat ke studiu?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsPřijetí je bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji s fotokopií Vašeho vysokoškolského diplomu (či osvědčením o státní závěrečné zkoušce) na adresu Katedra didaktiky ekonomických předmětů, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. Budete-li chtít cokoli zkonzultovat, neváhejte se obrátit na sekretariát katedry, paní Marii Purmenskou (marie.purmenska@vse.cz), která Vám ráda pomůže. Přihlášení je možné vždy do 30.9. příslušného roku a v letním semestru 2022 mimořádně do 4.3. 2022. Termín zahájení kurzu bude obratem upřesněn.

Současnou úpravu a organizaci studia uvádí také krátké video.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky, kterou je nutné zaslat na níže uvedou adresu.

Přihláška

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Z historie doplňujícího pedagogického studia na VŠE v Praze

Počátky DPS pro učitele ekonomických předmětů sahají do roku 1907, kdy byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování odborným předmětům na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Bylo zřízeno dvouleté neúplné vysokoškolské studium (s komerčním zaměřením pro profesory komerčních předmětů), a to na dvou vysokých školách: na ČVUT v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Příprava byla organizována jako zvláštní studium se specifickým učebním plánem a předměty a pro její zabezpečení byla zřízena na ČVUT v Praze zvláštní katedra. Učitelská příprava byla ukončena zkouškami učitelské způsobilosti před zvláštní komisí, podléhající ministerstvu školství.

Od roku 1923 v nové Československé republice byla učitelská příprava připojena k nově vzniklé Vysoké škole obchodní v Praze. Dvouleté učitelské studium se zaměřovalo na věcnou náplň komerčních předmětů a bylo určeno pro absolventy obchodních akademií s minimální dvouletou obchodní praxí. Učitelskou způsobilost mohli získat i komerční inženýři, jimž stačila jednoroční praxe ve firmách. Vedle komerčního vzdělání se však vyžadovalo i souběžné vzdělání v nástavbových kursech filozofie, pedagogiky, dějin literatury a metodiky komerčního vyučování. Zkoušky učitelské způsobilosti se zaměřovaly na věcnou náplň komerčních předmětů. Zkoušela se i znalost mateřského jazyka a literatury. Pedagogicko-metodickou praxi představoval výstup na obchodní akademii, který se konal před komisí a byl součástí zkoušky učitelské způsobilosti.

Na Vysoké škole ekonomické je doplňující pedagogické studium organizováno současnou katedrou didaktiky ekonomických předmětů od vzniku VŠE v roce 1953. Toto studium od začátku vzniku VŠE do dnešní doby absolvovalo již na 1 000 učitelů ekonomických předmětů.

  • Autor: Tereza Vacínová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: