Kontakty

Organizační výbor konference

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. (tereza.vacinova@vse.cz)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)

Bc. Josef Kočka (student VŠE v Praze)

Bc. Eliška Jakešová (student VŠE v Praze)

 

email konference: kdep@vse.cz

tel.: 224 095 134 (katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE v Praze)