Kontakty

Organizační výbor konference

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)

Josef Kočka (student VŠE v Praze)

Eliška Jakešová (student VŠE v Praze)

 

email konference: kdep@vse.cz

tel.: 224 095 134 (Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE v Praze)