Kontakty

Organizační výbor konference

doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

PhDr. Radka Lōwenhōfferová, Ph.D., MBA (lowenhofferova@vsmvv.cz)

doc. Mgr. Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., ING-PAED IGIP (kristofiakova@dti.sk)

Jozef Kočka (student VŠE v Praze)

Eliška Jakešová (student VŠE v Praze)

 

email konference: kdep@vse.cz

tel.: 224 095 134 (Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE v Praze)