Kontakty

Organizační výbor konference – kontakty

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)

PhDr. Radka Lōwenhōfferová, MBA (lowenhofferova@vsmvv.cz)

Ing. Petr Rudolf, Ph.D. (rudolf@vsmvv.cz)

Ing. Roman Kořán (roman.koran@aroko.cz)

Ing. Eva Isabelle Števík (eva.stevik@vse.cz)

 

tel.: 224 095 134 (Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE v Praze)