Kontakty

Organizační výbor konference – kontakty

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Ing. Alena Králová, Ph.D. (kralova@vse.cz)

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (krpalek@vso-praha.eu)

Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk)

Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)

 

tel.: 224 095 134 (Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE v Praze)