Publikace a vědecké časopisy

Významné publikace k výuce

Učebnice a odborné monografie

Pavera, Libor, Krpálková Krelová, Katarína, Novák, Jaromír a kolektiv. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů [online]. 1. vyd. Praha: Extrasystem, 2020. 210 s. ISBN 978-80-87570-48-7. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf.

Sandanusová, Anna, aj. Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa. 1. vyd. Praha : Verbum Praha, 2018. 272 s. ISBN 978-80-87800-48-5. (Další autoři: Krejčová, Kristýna)

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Didaktika ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 183 s. ISBN 978-80-245-1909-8.

Dvořáček, J. Základy pedagogiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 300 s. ISBN 978-80-245-2014-8.

Králová, A., Novák, J., aj. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. ISBN 978-80-905181-5-5.

Pasiar, L., Berková, K., aj. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 312 s. ISBN 978-80-225-4225-8.

Berková, K., Novák, J., Pasiar, L. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. 1. vyd. Prostějov : Computer Media, s.r.o, 2018. 245 s. ISBN 978-80-7402-316-3.

Skripta

Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K. Didaktika základů účetnictví. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011. 142 s. ISBN 978-80-245-1837-4.

Králová, A. Didaktika základů ekonomiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 179 s. ISBN 978-80-245-1964-7.

Berková, K., Fišerová, M. Cvičná firma: studijní opora. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2014. 70 s. ISBN 978-80-263-0851-5.

Králová, A., Berková, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2015. 106 s. ISBN 978-80-245-2123-7.

Králová, A., Berková, K. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení. Praha : Oeconomica, 2015. 125 s. ISBN 978-80-245-2113-8.

Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K. Didaktika účetnictví. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 118 s. ISBN 978-80-245-2095-7.

Berková, K. Didaktika účetnictví – vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 140 s. ISBN 978-80-245-2178-7.

Berková, K., Králová, A. Simulation of business activities. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 104 s. ISBN 978-80-245-2177-0.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2017. 134 s. ISBN 978-80-245-2239-5.

Králová, A. a kolektiv. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 116 s. ISBN 978-80-245-2268-5.

Jiné publikace

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe. [online]. Praha : Extrasystem, 2012. 30 s. ISBN 978-80-87570-08-1. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf.

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům. Praha : Oeconomica, 2016. 137 s. ISBN 978-80-245-2164-0. 1. vyd.

Články ve významných vědeckých časopisech

Články v časopise s impakt faktorem

Krpálek, Pavel, Berková, Kateřina, Krpálková Krelová, Katarína, Kubišová, Andrea, Frendlovská, Dagmar, Szabo, Stanislav. Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 17, není číslováno. doi: 10.3390/su12176736.

Krpálek, Pavel, Krpálková Krelová, Katarína, Berková, Kateřina. The importance of metacognitive strategies for building competitive business competencies. Journal of Competitiveness [online]. 2018, roč. 10, č. 3, s. 69–85. eISSN 1804-1728. ISSN 1804-171X. DOI: 10.7441/joc.2018.03.05. Dostupné také z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=296&cp=.
[IF a AIS 2019: 3.649 | 0.000]

Langer, T. Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 789–803. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1095.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

Články v časopise Scopus

Berková, Kateřina, Krpálek, Pavel, Krpálková Krelová, Katarína. Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI [online]. 2019, roč. 176, č. 3–4, s. 91–98. eISSN 1728-6239. ISSN 1728-6220. DOI: 10.21003/ea.V176-09.
[SJR 2019: 0.234]

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Possibilities for Developing Business Potential in Economic Education. Examples of Implementation in Slovakia and the Czech Republic. Economics and Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 4, s. 119–133. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/7.
[SJR 2016: 0.580]

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K. Application of the Metacognitive Strategy in Economic Education in the Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, č. Special Issue for INTE 2017, s. 373–380. ISSN 1303-6521.
[IF a AIS 2010: 1.016 | 0.000] [SJR 2017: 0.159]

Berková, K., Krpálek, P. Approaches to the development of cognitive process dimensions in financial literacy: an empirical study. Journal of International Studies [online]. 2017, roč. 10, č. 3, s. 173–188. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/13.
[SJR 2017: 0.511]

Berková, K., Krejčová, K., Králová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Kolářová, D. The conceptual four-sector model of development of the cognitive process dimensions in abstract visual thinking. Problems of Education in the 21st Century [online]. 2018, roč. 76, č. 2, s. 121–139. eISSN 2538-7111. ISSN 1822-7864. Dostupné z: http://oaji.net/articles/2017/457-1524597299.pdf.

Další výstupy z vědecko-výzkumné činnosti členů katedry jsou uvedeny v databázi VŠE.