Publikace a vědecké časopisy

Články ve významných vědeckých časopisech

Články v časopise s impakt faktorem

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., Spiesová, D. Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability [online]. 2021, roč. 13, č. 10, č. čl. 5533. 17 s. eISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13105533.
[IF a AIS 2021: 3.889 | 0.515] [SJR 2021: 0.664]

Tento článek získal ocenění rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava. Více informací je zde.

Krpálek, Pavel, Berková, Kateřina, Krpálková Krelová, Katarína, Kubišová, Andrea, Frendlovská, Dagmar, Szabo, Stanislav. Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 17, není číslováno. doi: 10.3390/su12176736.

Krpálek, Pavel, Krpálková Krelová, Katarína, Berková, Kateřina. The importance of metacognitive strategies for building competitive business competencies. Journal of Competitiveness [online]. 2018, roč. 10, č. 3, s. 69–85. eISSN 1804-1728. ISSN 1804-171X. DOI: 10.7441/joc.2018.03.05. Dostupné také z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=296&cp=.
[IF a AIS 2019: 3.649 | 0.000]

Langer, T. Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 789–803. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1095.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

Články v časopise Scopus

Berková, K., Březinová, H., Frendlovská, D., Kubišová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Melas, D. Aspects Influencing the Provision of Internships by Czech Firms to Future Economists during Their Studies. Education Sciences [online]. 2022, roč. 12, č. 10, č. čl. 676. 16 s. eISSN 2227-7102. DOI: 10.3390/educsci12100676. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/676/htm.
[SJR 2021: 0.518]

Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Hrmo, R., Krpálková Krelová, K. Pilot Research into the Perceived Importance of Educational Elements and an Application for Detecting Progress through the Perspective of Practice. Education Sciences [online]. 2022, roč. 12, č. 10, č. čl. 669. 21 s. eISSN 2227-7102. DOI: 10.3390/educsci12100669. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/669/htm.
[SJR 2021: 0.518]

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., Kubišová, A. Perception of Selected Aspects of Online Learning by Czech Higher Education Students. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) [online]. 2022, roč. 12, č. 5, s. 4–25. eISSN 2192-4880. DOI: 10.3991/ijep.v12i5.32243.
[SJR 2021: 0.435]

Berková, K., Holečková, L. Attitudes of Employers and University Students to the Requirements for Accountants in the Czech Republic. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online]. 2022, roč. 15, č. 1, s. 53–62. eISSN 1803-1617. ISSN 2336-2375. DOI: 10.7160/eriesj.2022.150106.
[SJR 2021: 0.251]

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., Kubišová, A. Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) [online]. 2021, roč. 11, č. 4, s. 130–147. eISSN 2192-4880. DOI: 10.3991/ijep.v11i4.20821.
[SJR 2021: 0.435]

Berková, K., Frendlovská, D., Pospíšil Závodný, J., Vojáčková, H., Kolářová, D. Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online]. 2020, roč. 13, č. 1. 9 s. eISSN 1803-1617. ISSN 2336-2375. DOI: 10.7160/eriesj.2020.130101.
[SJR 2020: 0.204]

Berková, Kateřina, Krpálek, Pavel, Krpálková Krelová, Katarína. Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI [online]. 2019, roč. 176, č. 3–4, s. 91–98. eISSN 1728-6239. ISSN 1728-6220. DOI: 10.21003/ea.V176-09.
[SJR 2019: 0.234]

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Possibilities for Developing Business Potential in Economic Education. Examples of Implementation in Slovakia and the Czech Republic. Economics and Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 4, s. 119–133. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/7.
[SJR 2016: 0.580]

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K. Application of the Metacognitive Strategy in Economic Education in the Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, č. Special Issue for INTE 2017, s. 373–380. ISSN 1303-6521.
[IF a AIS 2010: 1.016 | 0.000] [SJR 2017: 0.159]

Berková, K., Krpálek, P. Approaches to the development of cognitive process dimensions in financial literacy: an empirical study. Journal of International Studies [online]. 2017, roč. 10, č. 3, s. 173–188. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/13.
[SJR 2017: 0.511]

Berková, K., Krejčová, K., Králová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Kolářová, D. The conceptual four-sector model of development of the cognitive process dimensions in abstract visual thinking. Problems of Education in the 21st Century [online]. 2018, roč. 76, č. 2, s. 121–139. eISSN 2538-7111. ISSN 1822-7864. Dostupné z: http://oaji.net/articles/2017/457-1524597299.pdf.

Významné publikace k výuce

Učebnice a odborné monografie

Pavera, L. a kolektiv (další autoři: Holečková, L., Krpálková Krelová, K., Vacínová, T. aj.). Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum Praha, 2022. 276 s. ISBN 978-80-87800-99-7.

Pavera, Libor, Krpálková Krelová, Katarína, Novák, Jaromír a kolektiv. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů [online]. 1. vyd. Praha: Extrasystem, 2020. 210 s. ISBN 978-80-87570-48-7. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf.

Berková, K., Novák, J., Pasiar, L. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. 1. vyd. Prostějov : Computer Media, s.r.o, 2018. 245 s. ISBN 978-80-7402-316-3.

Sandanusová, Anna, aj. Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa. 1. vyd. Praha : Verbum Praha, 2018. 272 s. ISBN 978-80-87800-48-5. (Další autoři: Krejčová, Kristýna)

Pasiar, L., Berková, K., aj. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 312 s. ISBN 978-80-225-4225-8.

Králová, A., Novák, J., aj. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. ISBN 978-80-905181-5-5.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Didaktika ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 183 s. ISBN 978-80-245-1909-8.

 

Skripta

Berková, K., Fišerová, M. Didaktika účetnictví. 2. aktualizované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2021. 118 s. ISBN 978-80-245-2408-5.

Králová, A. a kolektiv. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 116 s. ISBN 978-80-245-2268-5.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2017. 134 s. ISBN 978-80-245-2239-5.

Berková, K. Didaktika účetnictví – vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 140 s. ISBN 978-80-245-2178-7.

Berková, K., Králová, A. Simulation of business activities. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 104 s. ISBN 978-80-245-2177-0.

Králová, A., Berková, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2015. 106 s. ISBN 978-80-245-2123-7.

Králová, A., Berková, K. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení. Praha : Oeconomica, 2015. 125 s. ISBN 978-80-245-2113-8.

Berková, K., Fišerová, M. Cvičná firma: studijní opora. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2014. 70 s. ISBN 978-80-263-0851-5.

Králová, A. Didaktika základů ekonomiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 179 s. ISBN 978-80-245-1964-7.

 

Jiné publikace

Pavera, L. Případová studie: Etika ve školství, praktické příklady. Praha : Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 11 s. Případová studie.

Krpálková Krelová, K., Vrbová, D. Prípadové štúdie ako súčasť vzdelávania na VŠE v Prahe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 9 s. eISBN 978-80-225-4744-4. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020: recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. 1. vyd.

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům. Praha : Oeconomica, 2016. 137 s. ISBN 978-80-245-2164-0. 1. vyd.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe. [online]. Praha : Extrasystem, 2012. 30 s. ISBN 978-80-87570-08-1. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf.

Další výstupy z vědecko-výzkumné činnosti členů katedry jsou uvedeny v databázi VŠE.