Publikace a vědecké časopisy

Články ve významných vědeckých časopisech

Články v časopisech s impakt faktorem

Berková, K., Chalupová, M., Smrčka, F., Musil, M., Frendlovská, D. A design of the panel for the progress and formative self-assessment detection in the learning analytics. Education and Information Technologies [online]. 2024. 27 s. eISSN 1573-7608. ISSN 1360-2357. DOI: 10.1007/s10639-024-12496-3.
[IF a AIS 2022: 5.500 | 0.815] [SJR 2022: 1.249]

Krpálek, P., Berková, K., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Frendlovská, D., Spiesová, D. Formation of Professional Competences and Soft Skills of Public Administration Employees for Sustainable Professional Development. Sustainability [online]. 2021, roč. 13, č. 10, č. čl. 5533. 17 s. eISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su13105533.
[IF a AIS 2021: 3.889 | 0.515] [SJR 2021: 0.664]

Tento článek získal ocenění rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava. Více informací je zde.

Krpálek, P., Berková, K., Krpálková Krelová, K., Kubišová, A., Frendlovská, D., Szabo, S. Environmental Education in the Preparation of Students of Tourism and Finance and Management in the Czech Republic. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 17, není číslováno. doi: 10.3390/su12176736.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Berková, K. The importance of metacognitive strategies for building competitive business competencies. Journal of Competitiveness [online]. 2018, roč. 10, č. 3, s. 69–85. eISSN 1804-1728. ISSN 1804-171X. DOI: 10.7441/joc.2018.03.05. Dostupné také z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=296&cp=.
[IF a AIS 2019: 3.649 | 0.000]

Langer, T. Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 789–803. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1095.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

Články v časopisech v databázi Scopus

Berková, K., Krpálková Krelová, K., Krpálek, P., Vacínová, T., Kubišová, A. Secondary School Teachers‘ Attitudes Towards Online Learning Tools: Teachers‘ Behaviour in Distance Education. International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) [online]. 2024, roč. 18, č. 2, s. 52–67. eISSN 1865-7923. DOI: 10.3991/ijim.v18i02.44749.
[SJR 2022: 0.409]

Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Krpálková Krelová, K., Kolářová, D. International Comparison of Higher Education Representatives‘ and Students‘ Attitudes Towards Feedback Learning. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) [online]. 2023, roč. 13, č. 4, s. 141–157. eISSN 2192-4880. DOI: 10.3991/ijep.v13i4.37017.
[IF a AIS 2022: 2.000 | 0.171] [SJR 2022: 0.464]

Berková, K., Březinová, H., Frendlovská, D., Kubišová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Melas, D. Aspects Influencing the Provision of Internships by Czech Firms to Future Economists during Their Studies. Education Sciences [online]. 2022, roč. 12, č. 10, č. čl. 676. 16 s. eISSN 2227-7102. DOI: 10.3390/educsci12100676. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/676/htm.
[SJR 2021: 0.518]

Berková, K., Frendlovská, D., Chalupová, M., Kubišová, A., Hrmo, R., Krpálková Krelová, K. Pilot Research into the Perceived Importance of Educational Elements and an Application for Detecting Progress through the Perspective of Practice. Education Sciences [online]. 2022, roč. 12, č. 10, č. čl. 669. 21 s. eISSN 2227-7102. DOI: 10.3390/educsci12100669. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/2227-7102/12/10/669/htm.
[SJR 2021: 0.518]

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., Kubišová, A. Perception of Selected Aspects of Online Learning by Czech Higher Education Students. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) [online]. 2022, roč. 12, č. 5, s. 4–25. eISSN 2192-4880. DOI: 10.3991/ijep.v12i5.32243.
[SJR 2021: 0.435]

Berková, K., Holečková, L. Attitudes of Employers and University Students to the Requirements for Accountants in the Czech Republic. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online]. 2022, roč. 15, č. 1, s. 53–62. eISSN 1803-1617. ISSN 2336-2375. DOI: 10.7160/eriesj.2022.150106.
[SJR 2021: 0.251]

Krpálková Krelová, K., Berková, K., Krpálek, P., Kubišová, A. Attitudes of Czech College Students Toward Digital Literacy and Their Technical Aids in Times of COVID-19. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) [online]. 2021, roč. 11, č. 4, s. 130–147. eISSN 2192-4880. DOI: 10.3991/ijep.v11i4.20821.
[SJR 2021: 0.435]

Berková, K., Frendlovská, D., Pospíšil Závodný, J., Vojáčková, H., Kolářová, D. Education towards Entrepreneurial Careers in a Czech College: An Empirical Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science [online]. 2020, roč. 13, č. 1. 9 s. eISSN 1803-1617. ISSN 2336-2375. DOI: 10.7160/eriesj.2020.130101.
[SJR 2020: 0.204]

Berková, Kateřina, Krpálek, Pavel, Krpálková Krelová, Katarína. Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers. Economic Annals-XXI [online]. 2019, roč. 176, č. 3–4, s. 91–98. eISSN 1728-6239. ISSN 1728-6220. DOI: 10.21003/ea.V176-09.
[SJR 2019: 0.234]

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Possibilities for Developing Business Potential in Economic Education. Examples of Implementation in Slovakia and the Czech Republic. Economics and Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 4, s. 119–133. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/7.
[SJR 2016: 0.580]

Berková, K., Krpálek, P. Approaches to the development of cognitive process dimensions in financial literacy: an empirical study. Journal of International Studies [online]. 2017, roč. 10, č. 3, s. 173–188. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/13.
[SJR 2017: 0.511]

Významné publikace k výuce

Učebnice a odborné monografie

Berková, K. Efektivní výuka v moderní době. 1. vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2024. 116 s. eISBN 978-80-245-2501-3. (Vysokoškolská učebnice)

Pavera, L. a kolektiv (další autoři: Holečková, L., Krpálková Krelová, K., Vacínová, T. aj.). Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum Praha, 2022. 276 s. ISBN 978-80-87800-99-7.

Pavera, Libor, Krpálková Krelová, Katarína, Novák, Jaromír a kolektiv. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů [online]. 1. vyd. Praha: Extrasystem, 2020. 210 s. ISBN 978-80-87570-48-7. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf.

Berková, K., Novák, J., Pasiar, L. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. 1. vyd. Prostějov : Computer Media, s.r.o, 2018. 245 s. ISBN 978-80-7402-316-3.

Sandanusová, Anna, aj. Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa. 1. vyd. Praha : Verbum Praha, 2018. 272 s. ISBN 978-80-87800-48-5. (Další autoři: Krejčová, Kristýna)

Pasiar, L., Berková, K., aj. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 312 s. ISBN 978-80-225-4225-8.

Králová, A., Novák, J., aj. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. ISBN 978-80-905181-5-5.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Didaktika ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 183 s. ISBN 978-80-245-1909-8.

 

Skripta

Králová, A., Berková, K., Fišerová, M,, Nýčová, M. Podnikové praktikum – materiály ke cvičení. 4. rozšířené vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2024. 137 s. ISBN 978-80-245-2515-0.

Berková, K., Fišerová, M. Didaktika účetnictví. 2. aktualizované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2021. 118 s. ISBN 978-80-245-2408-5.

Králová, A. a kolektiv. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 116 s. ISBN 978-80-245-2268-5.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2017. 134 s. ISBN 978-80-245-2239-5.

Berková, K. Didaktika účetnictví – vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 140 s. ISBN 978-80-245-2178-7.

Berková, K., Králová, A. Simulation of business activities. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 104 s. ISBN 978-80-245-2177-0.

Králová, A., Berková, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2015. 106 s. ISBN 978-80-245-2123-7.

Králová, A., Berková, K. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení. Praha : Oeconomica, 2015. 125 s. ISBN 978-80-245-2113-8.

Berková, K., Fišerová, M. Cvičná firma: studijní opora. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2014. 70 s. ISBN 978-80-263-0851-5.

Králová, A. Didaktika základů ekonomiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 179 s. ISBN 978-80-245-1964-7.

 

Jiné publikace

Pavera, L. Případová studie: Etika ve školství, praktické příklady. Praha : Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 11 s. Případová studie.

Krpálková Krelová, K., Vrbová, D. Prípadové štúdie ako súčasť vzdelávania na VŠE v Prahe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 9 s. eISBN 978-80-225-4744-4. Teória a prax ekonomického vzdelávania 2020: recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. 1. vyd.

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům. Praha : Oeconomica, 2016. 137 s. ISBN 978-80-245-2164-0. 1. vyd.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe. [online]. Praha : Extrasystem, 2012. 30 s. ISBN 978-80-87570-08-1. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf.

Další výstupy z vědecko-výzkumné činnosti členů katedry jsou uvedeny v databázi VŠE.