Publikace a vědecké časopisy

Významné publikace k výuce

Učebnice a odborné monografie

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Didaktika ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. 183 s. ISBN 978-80-245-1909-8.

Dvořáček, J. Základy pedagogiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 300 s. ISBN 978-80-245-2014-8.

Králová, A., Novák, J., aj. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. 1. vyd. Praha : Press21, 2014. 535 s. ISBN 978-80-905181-5-5.

Pasiar, L., Berková, K., aj. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2015. 312 s. ISBN 978-80-225-4225-8.

Berková, K., Novák, J., Pasiar, L. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. 1. vyd. Prostějov : Computer Media, s.r.o, 2018. 245 s. ISBN 978-80-7402-316-3.

Skripta

Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K. Didaktika základů účetnictví. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011. 142 s. ISBN 978-80-245-1837-4.

Králová, A. Didaktika základů ekonomiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 179 s. ISBN 978-80-245-1964-7.

Berková, K., Fišerová, M. Cvičná firma: studijní opora. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2014. 70 s. ISBN 978-80-263-0851-5.

Králová, A., Berková, K. Materiály k didaktice ekonomiky a účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2015. 106 s. ISBN 978-80-245-2123-7.

Králová, A., Berková, K. Podnikové praktikum – Materiály ke cvičení. Praha : Oeconomica, 2015. 125 s. ISBN 978-80-245-2113-8.

Rotport, M., Fišerová, M., Berková, K. Didaktika účetnictví. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2015. 118 s. ISBN 978-80-245-2095-7.

Berková, K. Didaktika účetnictví – vybrané problémy. Rozvoj myšlení v taxonomii podle Blooma. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 140 s. ISBN 978-80-245-2178-7.

Berková, K., Králová, A. Simulation of business activities. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2016. 104 s. ISBN 978-80-245-2177-0.

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Praktikum z didaktiky ekonomických předmětů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2017. 134 s. ISBN 978-80-245-2239-5.

Králová, A. a kolektiv. Vybrané kapitoly z pedagogicko-psychologické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2018. 116 s. ISBN 978-80-245-2268-5.

Jiné publikace

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Metodický materiál k realizaci řízené pedagogické praxe. [online]. Praha : Extrasystem, 2012. 30 s. ISBN 978-80-87570-08-1. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570081.pdf.

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Případové studie a didaktické ekonomické hry aneb jak motivovat studenty k ekonomickým předmětům. Praha : Oeconomica, 2016. 137 s. ISBN 978-80-245-2164-0. 1. vyd.

Články ve významných vědeckých časopisech

Články v časopise s impakt faktorem

Langer, T. Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 789–803. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1095.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

Články v časopise Scopus

Krpálek, P., Krpálková Krelová, K. Possibilities for Developing Business Potential in Economic Education. Examples of Implementation in Slovakia and the Czech Republic. Economics and Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 4, s. 119–133. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-4/7.
[SJR 2016: 0.580]

Berková, K., Králová, A., Krejčová, K. Application of the Metacognitive Strategy in Economic Education in the Czech Republic. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, č. Special Issue for INTE 2017, s. 373–380. ISSN 1303-6521.
[IF a AIS 2010: 1.016 | 0.000] [SJR 2017: 0.159]

Berková, K., Krpálek, P. Approaches to the development of cognitive process dimensions in financial literacy: an empirical study. Journal of International Studies [online]. 2017, roč. 10, č. 3, s. 173–188. ISSN 2071-8330. DOI: 10.14254/2071-8330.2017/10-3/13.
[SJR 2017: 0.511]

Berková, K., Krejčová, K., Králová, A., Krpálek, P., Krpálková Krelová, K., Kolářová, D. The conceptual four-sector model of development of the cognitive process dimensions in abstract visual thinking. Problems of Education in the 21st Century [online]. 2018, roč. 76, č. 2, s. 121–139. eISSN 2538-7111. ISSN 1822-7864. Dostupné z: http://oaji.net/articles/2017/457-1524597299.pdf.

Další výstupy z vědecko-výzkumné činnosti členů katedry jsou uvedeny v databázi VŠE.