Témata diplomových prací

Témata tříděna podle vedoucích diplomové práce

prof. Ing. Pavel Krpálek , CSc., MBA

 • Progresivní model řízení výuky pro vybrané téma z ekonomických předmětů
 • Moderní přístupy k motivaci a aktivizaci žáků v sekundárním vzdělávání
 • Možnosti prohlubování činnostního charakteru výuky v ekonomickém vzdělávání

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Nové typy šikany na středních školách (zvláště ekonomického zaměření)
 • Hloubková analýza učitelství ekonomických oborů: Komparativní studie kvality, věkové struktury a metodologických trendů
 • Učitelství ekonomických předmětů v 21. století: Šetření, kvalita a demografické proměny
 • Moderní kontext vzdělávání v ekonomii: Vliv věku, metodologie a institucionálního prostředí na pedagogickou efektivitu
 • Evoluce pedagogiky ekonomických disciplín: Intersekční pohled na kvalitu, věk a didaktické přístupy

doc. Mgr. Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP

 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů
 • Využití metod zážitkového učení žáku SŠ ekonomického zaměření

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Návrh učebních pomůcek k výuce účetnictví pro střední školy a jejich experimentální ověření (cíl diplomové práce je uveden v InSIS)
 • Implementace integrované formy výuky v podmínkách střední školy ekonomického zaměření (cíl diplomové práce je uveden v InSIS)
 • Formativní hodnocení v podmínkách středních škol ekonomického zaměření (cíl diplomové práce je uveden v InSIS)

Ing.  Lenka Holečková, Ph.D.

 • Zpracování podnikatelského záměru žáky v ekonomických předmětech
 • Možné přínosy prezentace odborného tématu žáky v ekonomických předmětech
 • Návrh a experimentální ověření zařazení rétorických dovedností do vybraného ekonomického předmětu
 • Přínosy realizace zvolené aktivizační metody v ekonomických předmětech

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Výchova k podnikavosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Inovativní metody a jejich využití ve výuce ekonomických předmětů

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Životní styl a stravovací návyky současných studentů středních ekonomických škol
 • Wellbeing ve středních ekonomických školách v ČR
 • Zvládání zátěže ve středním ekonomickém vzdělávání
 • Současní rodiče a jejich děti ve středním ekonomickém vzdělávání
 • Specifické poruchy učení ve středním ekonomickém vzdělávání
 • Problematika transgenderu ve středním ekonomickém vzdělávání
 • Vlastní téma dle domluvy