Souborná zkouška

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Podmínkou pro složení souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro danou specializaci (viz Vzorový studijní plán). Do souborné zkoušky vstupují následující předměty:

  • 1DP418 Pedagogická psychologie
  • 1DP419 Pedagogika
  • 1DP505 Didaktika ekonomických předmětů

Okruhy ke souborné zkoušce jsou uvedeny v InSIS zde.

Literatura k přípravě na státní závěrečnou zkoušku je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí SZ.

Termíny SZ jsou zveřejněny v časovém předstihu na webu katedry v aktualitách a v InSIS. Bližší informace lze získat u sekretářky katedry Jarmily Petrůvové (NB 138a).

Vzdělávání ve financích a účetnictví

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

S platností od akademického roku 2019/2020.