Státní zkouška

Podmínkou pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro danou specializaci (viz Vzorový studijní plán). Do státní zkoušky vstupují následující předměty:

  • 1DP418 Pedagogická psychologie
  • 1DP419 Pedagogika
  • 1DP505 Didaktika ekonomických předmětů

Okruhy ke SZZ jsou uvedeny v InSIS zde.

Literatura k přípravě na státní závěrečnou zkoušku je shodná s literaturou předepsanou pro předměty vcházející do jednotlivých částí SZZ.

Termíny SZZ jsou zveřejněny v časovém předstihu na webu katedry v aktualitách a v InSIS. Bližší informace lze získat u sekretářky katedry Jarmily Petrůvové (NB 138a).