Důležité termíny

Prodloužení termínu pro odeslání příspěvku: 10. října 2023

Registrace na konferenci: 30. září 2023

Účastníci se mohou registrovat zde.

Konání konference: 3. listopadu 2023 (fyzická účast; online přenos prostřednictvím MS Teams)

Kód týmu: in4fglx

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se zúčastnit aktivně s přednesením příspěvku či bez jeho prezentace. Možností je také zaslání příspěvku bez fyzické účasti či online přenosu.