Důležité termíny

Termín e-konference: 2. prosinec od 9:00 – 12:00, MS Teams

Kód týmu: in4fglx

 

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 2. prosince 2022

Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci.

 

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a v případě přijetí publikovány ve sborníku v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po úpravě zaslány dle obsahového zaměření do odborného časopisu „Media4u“ s indexací v databázi ERIH plus, případně do vědeckého časopisu „Journal of Diplomatic and Social Studies.“

Příspěvek v rozsahu max. 6 stran s předepsanými formálními náležitostmi zašlete elektronicky na adresu: kdep@vse.cz.

Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na https://kdep.vse.cz/veda-a-vyzkum/konference-schola-nova-quo-vadis/pokyny-pro-autory/ v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2022

Příspěvek je možné předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.