Vědecký výbor

Vědecký výbor konference

FH-prof. Ing. Mag. Robert Füreder (Austria University of Applied Sciences)

prof. PaedDr. Zdeňka Gadušová, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. (UKF Nitra)

prof. PaedDr. Ing. Roman Hrmo, PhD., MBA, ING-PAED IGIP (Vysoká škola DTI Dubnica nad Váhom)

prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. PhDr. Eva Malá, CSc. (OU v Ostravě)

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

prof. Andreea Saseanu, PhD. (Bucharest University of Economic Studies)

prof. Ing. Rudolf Šlosár, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD. (Univerzita J. Selyeho Komárno)

doc. Ing. Hana Březinová, CSc. (Vysoká škola finanční a správní, a.s.)

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)

doc. Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. (Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s. Mladá Boleslav)

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní, a.s.)

Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)

PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD. (SPU Nitra)