Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací programy pro šablony OP VVV v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (výzva č. 02-16-042) dle §10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako studium k prohlubování odborné kvalifikace:

  • Akreditovaný kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání
  • Akreditovaný kurz Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání

 

Vzdělávací kurz Moderní vyučovací metody v ekonomickém vzdělávání

Předpokládaný termín konání: podzim 2024 v závislosti na naplnění minimálního počtu účastníků.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na inovaci výuky ekonomických předmětů směrem k jejímu aktivnímu vedení prostřednictvím vhodných vyučovacích metod. Důraz je kladen nejen na podporu aktivizace při vyučování, ale také vedení žáků k rozvoji ekonomického a kritického myšlení. Na vhodných výukových metodách s aplikací na konkrétní vzdělávací obsah je aktivní přístup demonstrován a didakticky rozebrán. Kromě toho se seznámí s metodami zážitkového učení. Pomocí simulační didaktické hry Burza si posluchači kurzu v několika hodinách vyzkouší, jak obstát na burze cenných papírů a jak ji aplikovat do vyučovacího procesu, jak teorii přeměnit v zábavnou činnost. Účastníci si vyzkouší zpětnovazební nástroje s možností interakce s publikem a seznámí se s jejich efektivním využitím ve výuce.

Bližší informace lze obdržet na této e-mailové adrese: kralova@vse.cz.

 

Vzdělávací kurz Jak ve škole nevyhořet – stres v profesi učitele a možnosti jeho zvládání 

Kurz se bude konat v závislosti na naplnění minimálního počtu účastníků.

Anotace kurzu:

Kurz je zaměřen na zvládání stresu v učitelské profesi. Učitelská profese je svojí podstatou vysoce zátěžové zaměstnání. Stresové vlivy zde nelze eliminovat a mnohdy ani minimalizovat, lze však aktivně rozvíjet techniky umožňující jejich efektivní zvládání. Budou prezentovány nezbytné teoretické poznatky o působení stresových vlivů včetně jejich aplikačního přesahu. Účastníci si vyzkouší některé z technik práce se stresem zaměřených na problém (současně provedou sebediagnostiku míry stresového prožívání a včetně orientačního sebeobslužného všeobecně dostupného Inventáře projevů syndromu vyhoření od manželů Tamary a Jiřího Tošnerových z roku 2002). Prezentovány budou i další metody seberozvoje.

Bližší informace lze obdržet na této e-mailové adrese: marie.purmenska@vse.cz.

  • Autor: Kateřina Berková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: