Předměty a vzorový studijní plán

Povinné předměty

Volitelné předměty

Vzorový studijní plán

Nutno absolvovat tyto povinné předměty – 30 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
Ukončení Semestr
1DP418 Pedagogická psychologie 6 4 zkouška 1.
1DP419 Pedagogika 6 4 zkouška 1.
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 6 4 zkouška 1.
1DP506 Didaktika ekonomiky s praxí 6 4 zkouška 2.
1DP507 Didaktika účetnictví s praxí 6 4 zkouška 2.

Dodržujte doporučený studijní plán, který zajišťuje nezbytné návaznosti předmětů.