Předměty a vzorový studijní plán

Učitelství odborných ekonomických předmětů

Povinné předměty

Volitelné předměty

Vzorový studijní plán

Nutno absolvovat tyto povinné předměty – 30 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
Ukončení Semestr
1DP418 Pedagogická psychologie 6 4 zkouška 1.
1DP419 Pedagogika 6 4 zkouška 1.
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 6 4 zkouška 1.
1DP506 Didaktika ekonomiky s praxí 6 4 zkouška 2.
1DP507 Didaktika účetnictví s praxí 6 4 zkouška 2.

Dodržujte doporučený studijní plán, který zajišťuje nezbytné návaznosti předmětů.

 

Vzdělávání ve financích a účetnictví

S platností od akademického roku 2019/2020.

Povinné předměty

Nutno absolvovat tyto povinné předměty – 16 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
1DP418 Pedagogická psychologie 6 4
1DP419 Pedagogika 6 4
1DP501 Didaktika ekonomiky 3 2
1DP502 Didaktika účetnictví 3 2
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 6 4

Volitelné předměty

4 kredity (aktuální seznam nabízených volitelných předmětů viz InSIS)

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
1DP503 Didaktické praktikum 3 2
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 3 2
1DP521 Didaktika výukových předmětů JA firem 3 2
1DP522 Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání 6 4
1DP523 Moderní koncepce v didaktice účetnictví – případové studie 3 2
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializace 6 4