Předměty a vzorový studijní plán

Vzdělávání ve financích a účetnictví

Povinné předměty

Nutno absolvovat tyto povinné předměty – 24 ECTS kreditů

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
1DP418 Pedagogická psychologie 6 4
1DP419 Pedagogika 6 4
1DP501 Didaktika ekonomiky 3 2
1DP502 Didaktika účetnictví 3 2
1DP505 Didaktika ekonomických předmětů 6 4

Volitelné předměty

6 kredity (aktuální seznam nabízených volitelných předmětů viz InSIS)

Ident Název předmětu ECTS Hodiny/týden
1DP503 Didaktické praktikum 3 2
1DP520 Didaktika fiktivní firmy 3 2
1DP521 Didaktika výukových předmětů JA firem 3 2
1DP522 Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání 6 4
1DP523 Moderní koncepce v didaktice účetnictví – případové studie 3 2
1MU413 Manažerské účetnictví pro vedlejší specializace 6 4