Pedagogická praxe

Informace pro studenty navazujícího magisterského studia (v současné době v akreditačním řízení) a studenty DPS

Pedagogická praxe probíhá na těchto fakultních středních školách:

Název fakultní školy Vedoucí pedagogické praxe
Českoslovanská akademie obchodní Praha 2, Resslova 5 doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA
Obchodní akademie Praha 1, Dušní doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD.
Českoslovanská akademie obchodní Praha 2, Resslova 8 Ing. Lenka Holečková, Ph.D.
Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady

Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta

Ing. Alena Králová, Ph.D.
Obchodní akademie Praha 3, Hovorčovická Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Obchodní akademie Praha 6, Bubeneč

Obchodní akademie Holešovice

Základní škola fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků Praha 7

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
Obchodní akademie Praha 7, Kollárova

Střední odborná škola Jarov

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
Obchodní akademie Praha 2, Vinohradská Ing. Marie Fišerová, Ph.D.
Obchodní akademie Praha 3, Kubelíkova doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD.

Rozdělení studentů na praxe bude po zahájení nového semestru vloženo.