O nás

Profil katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťuje studium oboru učitelství již od počátku existence VŠE v roce 1953. O toto studium byl vždy velký zájem. Jeho předností je, že umožňuje kvalifikovaně sloučit exaktní ekonomické studium s humanisticky zaměřeným studiem pedagogiky a psychologie a získat tak zároveň dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a současně pedagogickou.

Výuka a uplatnění absolventů

Předností studia učitelství na této katedře je její příslušnost k Fakultě financí a účetnictví, která oboru zajišťuje kvalitní odborné zázemí, jelikož účetnictví a ekonomika jsou profilovými předměty na obchodních akademiích. Obor učitelství lze v současnosti studovat následujícími způsoby:

  • vedlejší specializací v rámci magisterského studia souběžně s prezenčním studiem,
  • doplňujícím pedagogickým studiem v rámci celoživotního vzdělávání pro inženýry ekonomy z praxe,
  • prohlubujícím studiem v rámci celoživotního vzdělávání – pro učitele předmětu Písemná a elektronická komunikace.

Absolventi oboru působí jako učitelé odborných ekonomických předmětů na středních školách, jako ředitelé, učitelé vyšších odborných škol, mnozí úspěšně vyučují i na vysokých školách, působí rovněž ve výzkumu a veřejné správě.

 

Historie katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů existuje na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953, i když se její název měnil. V současné době působí na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a zajišťuje přípravu učitelů odborných ekonomických předmětů pro střední, vyšší, popř. i jiné odborné školy. Vývoj této přípravy prošel v českých zemích řadou etap.

1. 9. 1953 vzniká samostatný studijní obor učitelství odborných ekonomických předmětů na fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. Učitelé odborných ekonomických předmětů se připravují formou řádného pětiletého denního a později i šestiletého dálkového studia. Vzniká Katedra metodiky ekonomických předmětů, od r. l967 přejmenovaná jako Katedra pedagogiky. Od roku l991 se používá současný název Katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Studium poskytovalo úplné vysokoškolské ekonomické vzdělání včetně pedagogické, psychologické a metodické přípravy a pedagogické praxe. Studenti byli přijímáni do denního studia oboru od l. ročníku a absolvovali jako inženýři – ekonomové s kvalifikací učitelů odborných ekonomických předmětů.

Po roce l99l došlo v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze k některým změnám v souladu se změnami koncepce a obsahu studia celé VŠE. Studium oboru učitelství se stalo na VŠE jednou z vedlejších specializací denního studia na Fakultě financí a účetnictví, kterou si mohou volit studenti ze všech fakult školy. Na Fakultě financí a účetnictví vzniklo také v roce 2001 doktorské studium, zajišťující vědeckou přípravu v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů. Od září 2003 je možné náš obor studovat v denním studiu i jako hlavní specializaci. Zůstalo zachováno doplňující pedagogické studium s některými obsahovými změnami.

Od založení dnešní katedry didaktiky ekonomických předmětů na katedře pracovala řada významných odborníků a pedagogů – interních členů i externích spolupracovníků.

Více o historii katedry a jejích členech je možné se dozvědět v Almanachu katedry.