Kurz pro doktorandy VŠE

Informace o kurzu

Volitelný kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začínajících vysokoškolských učitelů je určen pro doktorandy na VŠE, kteří se chtějí seznámit s komplexní pedagogicko-psychologickou a didaktickou přípravou vysokoškolského učitele s důrazem na specifika výuky ekonomických předmětů. Jeho obsahem je vysokoškolská pedagogika a komplexní individuální práce vysokoškolského učitele.

Cílem je poskytnout doktorandům, začínajícím vysokoškolským učitelům základní teoreticko-praktickou pedagogickou a psychologickou přípravu na vysokoškolskou výuku, poukázat na možnosti tvořivé aplikace moderních strategií výuky ekonomických předmětů a položit základy pedagogicko-didaktické kompetence vysokoškolského učitele v širším kontextu. Účastníci se seznámí s trendy pedagogické přípravy začínajících vysokoškolských učitelů v zahraničí.

Na volitelný kurz se lze přihlásit standardním způsobem přes InSIS.

Pro více informací kontaktujte garanta kurzu prof. PhDr. Libora Paveru, CSc.: libor.pavera@vse.cz.