Publikace a metodická podpora Moodle

Významné publikace

Kateřina Berková, Jaromír Novák, Ladislav Pasiar. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Computer Media. 2018. (odborná monografie)

Ladislav Pasiar, Kateřina Berková a kolektiv. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Ekonóm. 2015. (odborná monografie)

Alena Králová, Jaromír Novák a kolektiv. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Press21. 2014. (odborná monografie)

Jiří Dvořáček. Základy pedagogiky. Nakladatelství Oeconomica. 2014. (vysokoškolská učebnice)

Pavel Krpálek, Katarína Krpálková Krelová. Didaktika ekonomických předmětů. Nakladatelství Oeconomica. 2012. (vysokoškolská učebnice)

Další publikační činnost katedry je uvedena zde.

 

Metodická podpora pro učitele a studenty učitelství

Metodické podklady pro práci učitelů, se kterými mohou ihned odcházet do výuky, avíza na nové materiály a články a v neposlední řadě budou uživatelé moci používat mobilní aplikaci Moodle (android, ios) k tomu, aby měli metodické materiály kdykoli po ruce. Napište nám o zřízení uživatelského účtu.

V případě zájmu o zřízení účtu pište na adresu katerina.berkova@vse.cz.