Publikace a metodická podpora Moodle

Významné publikace

Pavera, L. a kolektiv (další autoři: Holečková, L., Krpálková Krelová, K., Vacínová, T. aj.). Vzdělávání mentorů. Praha: Verbum Praha, 2022. 276 s. (učebnice)

Pavera, Libor, Krpálková Krelová, Katarína, Novák, Jaromír a kolektiv. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů [online]. 1. vyd. Praha: Extrasystem, 2020. 210 s. Dostupné z: http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf.

Králová, Alena. History of Business Didactics in the Czech Republic. In: Wirtschaftsdidaktik: den Bildungshorizont durch Berufs- und Allgemeinbildung erweitern. Festschrift für Josef Aff. Wien : Facultas, 2020, s. 242–258. (příspěvek v odborné monografii)

Berková, Kateřina, Novák, Jaromír, Pasiar, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Computer Media. 2018. (odborná monografie)

Pasiar, Ladislav, Berková, Kateřina a kolektiv. Osobnosť učiteľa v ekonomickom vzdelávaní. Ekonóm. 2015. (odborná monografie)

Králová, Alena, Novák, Jaromír a kolektiv. Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání. Press21. 2014. (odborná monografie)

Další publikační činnost katedry je uvedena zde.

Metodická podpora pro učitele a studenty učitelství

Metodické podklady pro práci učitelů, se kterými mohou ihned odcházet do výuky, avíza na nové materiály a články. Platforma je bezplatná a zájemci prostřednictvím samozápisu mohou začít materiály používat okamžitě.

Případné otázky můžete uplatnit na tomto emailu: katerina.berkova@vse.cz.